ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Φανατική» παίκτρια του «Πάμε Στοίχημα»

Επαιξα 11.980.000 εκατ. ευρώ στο «Πάμε Στοίχημα» και κέρδισα 11.000.000 ευρώ στη διετία 2002-2004. Αυτά ισχυρίστηκε στο ΣΔΟΕ η κ. Μαρμαρά και οι μάρτυρές της που την εμφανίζουν ως παίκτρια αποκλειστικής απασχόλησης με το στοίχημα. H ακριβής αναφορά του ΣΔΟΕ έχει ως εξής:

«α. Δεν διαπιστώθηκε σχέση οιασδήποτε μορφής της ανωτέρω με τον Αγγελόπουλο Αλέξανδρο.

β. H Μαρμαρά Σταματίνα σύμφωνα και χαρακτηριστικά με καταθέσεις των ιδιοκτητών πρακτορείων ΟΠΑΠ Σταθοπούλου Ευαγγέλου, Λύτρα Μιχαήλ, Χαβενετίδη Κυριάκου, είναι η καλύτερη πελάτης των πρακτορείων τους η οποία παίζει συστηματικά το παιχνίδι της ΟΠΑΠ A.E. ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ.

γ. H Μαρμαρά Σταματίνα… καταθέτει ότι είναι φανατική παίκτης του παιχνιδιού ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ. O λογιστής της Βασίλειος Χριστοφελίτης, ο οποίος είναι πρόσωπο της εμπιστοσύνης της, επιλέγει τα πρακτορεία και με τη συνδρομή του οδηγού της Νίκου Μπογιάκου πηγαίνουν στα πρακτορεία και καταθέτουν τα δελτία της και εισπράττουν τα κέρδη. Επίσης η Μαρμαρά Σταματίνα καταθέτει ότι τα δύο τελευταία χρόνια έχει δαπανήσει 11.980.000 ευρώ και έχει κερδίσει 11.000.000 ευρώ. Τα εισοδήματά της, όπως καταθέτει, της δίδουν τη δυνατότητα να δαπανά τα παραπάνω ποσά.

δ. Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της η Μαρμαρά Σταματίνα παρέδωσε στην υπηρεσία μας δελτία του ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ, τα οποία όπως κατέθεσε έχει παίξει και έχει χάσει και φθάνουν το ποσό των 11.980.000 ευρώ.

ε. O Βασίλειος Χριστοφελίτης του Χριστοφα, γεν. 1/4/54, λογιστής της Μαρμαρά, στην από 27/9/04 ένορκη κατάθεσή του επιβεβαιώνει την κατάθεση της Μαρμαρά…

στ. O Μπογιάκος Νικόλαος του Σωκράτη, 27/12/2004 κατάθεσή του, καταθέτει ότι ενεργώντας κατ’ εντολήν της πήγαινε σε πρακτορεία της ΟΠΑΠ A.E. όπου η Μαρμαρά έπαιζε και διεκπεραίωνε τις οικονομικές οφειλές. Επίσης καταθέτει ότι τουλάχιστον 5 φορές πήγε στην ΟΠΑΠ A.E. και κατέθεσε αιτήσεις για λογαριασμό της Μαρμαρά με τα ανάλογα δικαιολογητικά».