ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υποψήφιοι στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Παρούσα δηλώνει η Ελλάδα, στην πρώτη μεγάλη πράξη μεταρρύθμισης των Ηνωμένων Εθνών: Υπέβαλε την υποψηφιότητά της να αποτελέσει ένα εκ των μελών του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που διαδέχεται την καταργηθείσα Επιτροπή του OHE, στο πλαίσιο των ευρύτερων αλλαγών που δρομολογούνται στον Οργανισμό, ώστε να καταστεί περισσότερο αποτελεσματικός στη διεθνή δράση του.

Μυστική

Κρίσιμη ημέρα για το υπό συγκρότηση Συμβούλιο, και φυσικά για την ελληνική υποψηφιότητα, είναι η ερχόμενη Τρίτη καθώς θα διεξαχθεί η ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση, προκειμένου να επιλεγούν τα 47 μέλη του νέου οργάνου. Οπως προβλέπεται, η ψηφοφορία θα είναι μυστική, θα διεξαχθεί για κάθε υποψηφιότητα χωριστά, ενώ για να εκλεγεί ένα κράτος θα πρέπει να λάβει την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της Γενικής Συνέλευσης: Δηλαδή, προκειμένου να εκλεγεί η χώρα μας θα πρέπει να τύχει της υποστήριξης 96 από τις 191 συνολικά χώρες της Γ.Σ.

Η Ελλάδα ανήκει στην Ομάδα των Δυτικοευρωπαϊκών και Αλλων Κρατών, η οποία διεκδικεί επτά από τις θέσεις του Συμβουλίου, μαζί με άλλες οκτώ χώρες: τον Καναδά, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ολλανδία, την Πορτογαλία, την Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Στους κόλπους των Ηνωμένων Εθνών, η Ελλάδα και η Πορτογαλία θεωρούνται τα «αουτσάιντερ» της διαδικασίας. Ωστόσο στην Αθήνα επικρατεί συγκρατημένη αισιοδοξία πως θα συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός υποστηρικτών για την επίτευξη του στόχου της εκλογής της Ελλάδας στο Συμβούλιο. Σε αυτό το πλαίσιο, το τελευταίο διάστημα έχουν εντατικοποιηθεί οι επαφές με άλλα κράτη του Οργανισμού, προκειμένου να διασφαλιστεί η ψήφος τους στη διαδικασία της προσεχούς Τρίτης.

Το γεγονός της ανάδειξης του Συμβουλίου απευθείας από τη Γενική Συνέλευση συνιστά επαρκή ένδειξη της σπουδαιότητας του νέου αυτού οργάνου των Ηνωμένων Εθνών. Αλλά και η επισήμανση του γ.γ., Κόφι Ανάν, σε άρθρο του, που δημοσιεύθηκε στην «K», είναι επίσης ενδεικτική: «Το στάτους του Συμβουλίου θα αξιολογηθεί μέσα σε πέντε έτη, αφήνοντας έτσι ανοικτή τη δυνατότητα να γίνει ένα «κύριο όργανο» του OHE, ισότιμο με το Συμβούλιο Ασφαλείας και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή».

Η χώρα μας, η οποία διετέλεσε μέλος της καταργηθείσας Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τις περιόδους 1950-1952, 1954-1956 και 1980-1982, στον φάκελο της υποψηφιότητας που έχει καταθέσει, περιλαμβάνει στοιχεία τόσο όσον αφορά τη συμμετοχή της σε διεθνή, περιφερειακά και πολυμερή σχήματα, επιτροπές και Ομάδες Εργασίας, αντικείμενο των οποίων είναι η υποστήριξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όσο και σχετικά με την προσαρμογή της εσωτερικής – εθνικής νομοθεσίας της, με ακριβώς τον ίδιο στόχο.

Αφετηρία

Η ανάδειξη της Ελλάδας στη θέση του μη μονίμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας από σχεδόν όλα τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης, πριν από περίπου δύο χρόνια, αποτελεί μια καλή αφετηρία εν όψει της επικείμενης νέας εκλογικής διαδικασίας. Συνυπολογιζομένων, βεβαίως, των πολλών παραμέτρων, που μπορεί να κρίνουν την ψήφο της κάθε χώρας, το αποτέλεσμα της εκλογικής διαδικασίας της 9ης Μαΐου θα αποτελέσει μεταξύ άλλων και μια ένδειξη της εικόνας την οποία έχουν διαμορφώσει τα μέλη του OHE ως προς τον ρόλο μας τους τελευταίους 16 μήνες στο Σ.Α. των Ηνωμένων Εθνών.