ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλλάζει το Εθνικό Τυπογραφείο

Με στόχο την έγκαιρη ενημέρωση του πολίτη και την άσκηση αποτελεσματικότερου κοινωνικού ελέγχου, αλλά και την αξιοποίηση των εκδοτικών δυνατοτήτων του Εθνικού Τυπογραφείου, κατατίθεται σήμερα στη Βουλή από τον υπουργό Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης κ. Προκόπη Παυλόπουλο, το σχέδιο νόμου που αφορά την αναδιοργάνωση του Εθνικού Τυπογραφείου, την ανακατανομή ύλης και την ηλεκτρονική έκδοση της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Επειτα από 30 χρόνια εφαρμογής του (κατά τη διάρκεια των οποίων εξεδόθησαν 10 τροποποιήσεις) ο νόμος του 1976, που ρύθμιζε τη λειτουργία του Εθνικού Τυπογραφείου, έπαψε πλέον να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των καιρών. Με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών -που θα επιτρέπουν τη διασπορά των πληροφοριών σε ευρύτερα κοινωνικά στρώματα και θα δίνουν περαιτέρω διαφάνεια στη λειτουργία των διοικητικών οργάνων- με ύλη περισσότερο προσιτή στο κοινό, η Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ανανεώνεται και εκσυγχρονίζεται.

Από τις σημαντικότερες καινοτομίες του σχεδίου νόμου είναι εκείνη που αφορά την έκδοση δύο νέων τευχών, τα οποία θα ενημερώνουν τους πολίτες για:

α) πολεοδομικά θέματα που τους αφορούν (αναγκαστικές απαλλοτριώσεις για παράδειγμα), προκειμένου να εντοπίζονται έγκαιρα οι παραβάσεις και να παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής σε ακυρωτικά δικαστήρια και

β) τους απευθείας διορισμούς όλων των διοικητικών οργάνων, προκειμένου να καταστεί περαιτέρω διαφανής η λειτουργία των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Να σημειωθεί ότι με συγκεκριμένο άρθρο ως κρίσιμη ημερομηνία για άσκηση δικαιώματος προσφυγής των πολιτών ενώπιον των δικαστηρίων θεωρείται πλέον η ημερομηνία της πραγματικής κυκλοφορίας του φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και όχι αυτή που φέρει το φύλλο.

Στο τρίτο κεφάλαιο του σχεδίου νόμου αποφασίζεται η σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «Μουσείο και Βιβλιοθήκη Εθνικού Τυπογραφείου». O φορέας αυτός θα υπάγεται στην άμεση εποπτεία του υπουργείου Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης και στόχο θα έχει την ανάδειξη των πτυχών της Ιστορίας του ελληνικού κράτους, μέσα από το αρχείο του Εθνικού Τυπογραφείου, την έκθεση της πολύτιμης και σπάνιας συλλογής του, αλλά και την ίδρυση και λειτουργία σύγχρονης βιβλιοθήκης για την ευχερέστερη και πληρέστερη ενημέρωση του κοινού.

Στο άρθρο 12 του νόμου κατοχυρώνεται και νομικά η ηλεκτρονική έκδοση της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, από το Εθνικό Τυπογραφείο καθώς και οι απαιτούμενες νομικές προϋποθέσεις για την ηλεκτρονική και διαδικτυακή λειτουργία του Εθνικού Τυπογραφείου.

Σύγχρονη μονάδα

Τέλος, με την έκδοση προεδρικού διατάγματος (σύμφωνα με όσα προβλέπει το άρθρο 1 του σχεδίου νόμου) θα επιτευχθεί η καλύτερη αξιοποίηση των εκτυπωτικών δυνατοτήτων του Εθνικού Τυπογραφείου (θα καταργηθούν και θα συγχωνευτούν με αυτό εκτυπωτικές μονάδες του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα) προκειμένου να δημιουργηθεί μία δημόσια μονάδα ευέλικτη και σύγχρονη, που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες του Δημοσίου και θα περιορίζει τις δαπάνες του.