ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ωρα για θεσμικές αλλαγές

Η πιθανότητα οριακής αυτοδυναμίας στις επόμενες εκλογές και η αναθεώρηση του Συντάγματος επανέφεραν τη συζητήση όχι μόνον για τις δυσλειτουργίες του εκλογικού συστήματος, αλλά και γενικότερα τη διοικητική αναδιάρθρωση της χώρας. Είναι αξιοσημείωτο ότι αρκετά στελέχη, ανεξαρτήτως κομμάτων, συμφωνούν στην ανάγκη δραστικών αλλαγών που θα συμβάλουν στη βελτίωση του πολιτικού συστήματος και κυρίως στην απεξάρτηση των βουλευτών από τις πάσης φύσεως δεσμεύσεις, που τους δημιουργεί η επιθυμία επανεκλογής τους μέσω σταυροδοσίας.

Στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης η «Κ» δημοσιεύει σήμερα τις θέσεις πέντε προβεβλημένων βουλευτών και ευρωβουλευτών, οι απόψεις των οποίων συχνά υπερβαίνουν τα στενά όρια της κομματικής γραμμής και γι’ αυτό έχουν και μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Στις αναλύσεις που ακολουθούν ο κ. Μιχ. Χρυσοχοΐδης προτείνει δέκα συγκεκριμένους στόχους για την ποιότητα της διακυβέρνησης, ο κ. Μιχ. Παπαγιαννάκης θέτει το ερώτημα της αποτελεσματικότητας των μονοκομματικών κυβερνήσεων, οι Ανδ. Ανδριανόπουλος και Κ. Χατζηδάκης εισηγούνται ένα νέο εκλογικό σύστημα με ενιαία λίστα και μικρές περιφέρειες, ενώ ο κ. Ι. Βαρβιτσιώτης σε μια υπερκομματική του παρέμβαση αναρωτιέται μήπως τελικώς «οι πολιτικοί συγχέουν υποκριτικά τη φοβία τους για το πολιτικό κόστος με μια ανομολόγητη προσδοκία κομματικού ή προσωπικού οφέλους».