ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καραμανλής: Μειώστε την κρατική σπατάλη

O πρωθυπουργός ασφαλώς και αισθάνεται ενοχές, γιατί δεν μπόρεσε να φανεί συνεπής στην προεκλογική του δέσμευση για επανίδρυση του κράτους. Ενός κράτους που κατά κοινή ομολογία είναι στην πλειονότητα των υπηρεσιών του ανίκανο και διεφθαρμένο, ένας μηχανισμός δηλαδή που ταλαιπωρεί τους πολίτες με τη γραφειοκρατία, που συναλλάσσεται με τους κρατικοδίαιτους επιχειρηματίες ενώ αποθαρρύνει και διώχνει τους σοβαρούς επενδυτές, εμποδίζοντας την ανάπτυξη της οικονομίας.

Η αλήθεια όμως είναι ότι αυτό το πολυπλόκαμο κρατικό τέρας, αυτή η Λερναία Υδρα έχει τόσα κεφάλια που θα χρειασθεί πολύχρονος ηράκλειος αγώνας για να εξοντωθεί. Σημασία λοιπόν έχει αν γίνονται από τη σημερινή κυβέρνηση βήματα και αν λαμβάνονται μέτρα για να περιορισθεί η κρατική σπατάλη και γραφειοκρατία, έτσι ώστε οι πολίτες να μπορούν να ελπίζουν ότι σε ένα βάθος χρόνου θα γίνει πραγματικότητα η επανίδρυση του κράτους, θα υπάρχει δηλαδή ένας έντιμος κρατικός μηχανισμός που θα υπηρετεί τους πολίτες προσφέροντάς τους αρίστης ποιότητος υπηρεσίες υγείας, παιδείας, πολιτισμού, συγκοινωνίας κ.λπ., ενώ ταυτόχρονα θα είναι ένα επιτελείο ανάπτυξης που με την απελευθέρωση των αγορών και την εξάλειψη της γραφειοκρατίας και της διαφθοράς θα κινητοποιήσει έτσι τις δημιουργικές ικανότητες της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.

Διυπουργική επιτροπή

Ενα σημαντικό μέτρο προς την κατεύθυνση περιορισμού της κρατικής σπατάλης είναι η απόφαση του πρωθυπουργού κ. Κων. Καραμανλή να συστήσει διυπουργική επιτροπή με τα δύο πρώτα του στελέχη, τους υπουργούς Δημόσιας Διοίκησης και Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών κ. Πρ. Παυλόπουλο και Γ. Αλογοσκούφη, στους οποίους ανέθεσε να ερευνήσουν τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, στον οποίο υπάγονται οι ΔΕΚΟ και κάπου 350-400 οργανισμοί (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και A.E.) και να εισηγηθούν: πρώτον, το κλείσιμο όσων οργανισμών δεν προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες στους πολίτες· δεύτερον, τη συγχώνευση όσων ασκούν παρεμφερή δραστηριότητα και, τρίτον, την ένταξή τους σε κρατικές υπηρεσίες που έχουν το αυτό αντικείμενο.

«Πολλοί από τους οργανισμούς αυτούς, ιδιαίτερα αυτοί που είναι θυγατρικές εταιρείες του OTE, της ΔΕΗ, της Αγροτικής Τράπεζας ή άλλων ΔΕΚΟ κ.λπ., καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες της οικονομίας» λέγει ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γ. Αλογοσκούφης «υπάρχουν όμως και πολλές άλλες που σήμερα είναι ξεπερασμένες από τις εξελίξεις, δεν έχουν στην ουσία αντικείμενο και η συνέχιση της λειτουργίας τους είναι βάρος για την οικονομία και δαπάνη για τους φορολογούμενους. Αυτές θα προτείνουμε στον πρωθυπουργό να τις κλείσουμε και το υπουργείο Οικονομίας, δίνοντας το παράδειγμα, θα αρχίσει με την κατάργηση της ΔΕΚΑ A.E., του ΟΔΔΥ και άλλων που υπάγονται στην αρμοδιότητά του».

Κωφεύουν οι υπουργοί

Το πρόβλημα όμως είναι ότι η εντολή του πρωθυπουργού δεν φαίνεται ότι ανησύχησε τα άλλα υπουργεία, τα οποία παρότι πήραν εντολή να υποβάλουν στη Διυπουργική κατάλογο με τους οργανισμούς που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους με ταυτόχρονη εισήγηση για το ποιοι από αυτούς πρέπει να κλείσουν και ποιοι να συγχωνευθούν, εκώφευσαν προκλητικά. Και η στάση τους αυτή αναδεικνύει την πολιτική διάσταση του προβλήματος που συνίσταται στη φεουδαρχική αξίωση των σημερινών υπουργών, όπως αλλωστε και των χθεσινών, να έχουν στην εξουσία τους οργανισμούς και υπηρεσίες στις οποίες να διορίζουν τα στελέχη που θα τους μαζεύουν ψήφους.

Από ένα μικρό κατάλογο ορισμένων από τους οργανισμούς αυτούς, που είναι άγνωστο το τι έργο προσφέρουν και τον οποίο δημοσιεύουμε πιο κάτω, προκύπτει ότι υπάρχουν τρεις κρατικές εταιρείες για τη Διώρυγα της Κορίνθου! Τρεις εταιρείες, που δεν κάνουν ΤΙΠΟΤΕ, γιατί τη διαχείριση της κίνησης στη διώρυγα την έχει αναλάβει ιδιωτική εταιρεία και εν τούτοις έχουν αμειβόμενα διοικητικά συμβούλια και υπαλλήλους!

Πάντως, ο κ. πρωθυπουργός έχει τάξει προθεσμία στη Διυπουργική για να του δώσει κατάλογο με προτάσεις για κλείσιμο άχρηστων οργανισμών και, όπως τονίζει με δήλωσή του στην «Καθημερινή» ο κ. Πρ. Παυλόπουλος, η απόφαση της κυβέρνησης να περιορίσει την κρατική σπατάλη είναι αδιαπραγμάτευτη. Η δήλωση του υπουργού Δημόσιας Διοίκησης και Εσωτερικών έχει ως εξής:

«Εφαρμόζουμε σχέδιο περιορισμού της κρατικής σπατάλης και του διογκωμένου δημόσιου τομέα, αναδιαρθρώνοντας τις δημόσιες υπηρεσίες, ώστε να γίνουν πιο λειτουργικές και αποτελεσματικές. Στο πλαίσιο αυτό προωθούμε, από κοινού με το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία της κυβέρνησης, την κατάργηση εκείνων των φορέων του δημόσιου τομέα που αποτελούν πλέον απολιθώματα, γιατί δεν εξυπηρετούν καμιά πρακτική ανάγκη ή γιατί ο σκοπός για τον οποίο συστήθηκαν δεν υπάρχει πια, ενώ προχωρούμε σε συγχώνευση ή μετατροπή των υπηρεσιών και των ΝΠΔΔ που δεν έχουν λόγο αυτοτελούς ύπαρξης, είτε διότι βρίσκονται σε αδράνεια είτε λόγω επικάλυψης αρμοδιοτήτων. Είναι αυτονόητο ότι στις παραπάνω περιπτώσεις, λαμβάνονται όλες οι εγγυήσεις, ώστε να μη θιγεί, ούτ κατ’ ελάχιστον, το εργασιακό καθεστώς και τα κάθε είδους δικαιώματα του προσωπικού που υπηρετεί στους ανωτέρω φορείς. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές συνδυάζονται με την εισαγωγή σύγχρονου συστήματος μέτρησης και συγκεκριμένων δεικτών αποτελεσματικότητας των δημόσιων υπηρεσιών (Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης), ώστε να πετύχουμε την ουσιαστική αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει το κράτος στον πολίτη».

Οργανισμοί με άγνωστη προσφορά

Από τους 400 περίπου οργανισμούς που τη βιωσιμότητα και χρησιμότητά τους μελετά η Διυπουργική, αναφέρουμε μερικούς μόνο που το έργο τους και η προσφορά τους είναι στους πολίτες μάλλον άγνωστες.

– Ελληνικό Κέντρο Αργιλλομάζης Α.Ε., Ελληνικό Κέντρο Αργυροχρυσοχοΐας Α.Ε., Ελληνικός Οργανισμός Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε.), Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης Α.Ε., Επιστημονικό Πάρκο Πατρών, Εταιρεία Διαχείρισης και Ανάπτυξης Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης Α.Ε., Εταιρεία Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κλωστοϋφαντουργίας Ενδυσης και Ινών Α.Ε., Εταιρεία Διαχείρισης και Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης Α.Ε., Κέντρο Ελληνικής Γούνας Α.Ε., Κέντρο Ελληνικού Ενδύματος Α.Ε., Κεφάλαιο Συμμετοχών Υψηλής Τεχνολογίας Α.Ε., Τεχνολογική Εταιρεία Κλωστοϋφαντουργίας Βορείου Ελλάδος Α.Ε., Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλίας Α.Ε., Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε., Παρατηρητήριο Απασχόλησης Α.Ε., Αναπτυξιακή Ανώνυμος Εταιρεία Νομού Κορινθίας Α.Ε., Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε., Ανώνυμος Εταιρεία Διώρυγος Κορίνθου Α.Ε., Νέα Ανώνυμος Εταιρεία της Διώρυγος της Κορίνθου, Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού Α.Ε., Περίανδρος Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης της Διώρυγας της Κορίνθου, Οργανισμός Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού Α.Ε., Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε., Ερευνητικό Κέντρο Βιολογικών Υλικών Α.Ε., Αξιοποίηση Αγροτικής Γης Α.Ε., Α.Ε. Εκμεταλλεύσεως Ακινήτων, ΟΑΔΥΚ Α.Ε., Κέντρο Ερευνών Θεμάτων Ισότητας, ΕΚΕΠ, Αξιοποίησης Προστασίας ΕΟΤ, Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας, Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Παρατηρητήριο της Κοινωνίας της Πληροφορίας, Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος, Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης, Α.Ε. Προβολής Ελληνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Επιστημονικό και Ερευνητικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας, Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών, Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Μελών του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Αναπτυξιακή Εταιρεία Παραγωγικών Επενδύσεων, Ιδρυμα Αποκατάστασης Ομογενών εξ Αλβανίας, Εθνικό Ιδρυμα Υποδοχής και Αποκατάστασης Παλιννοστούντων Ομογενών Ελλήνων, Εταιρεία Ερευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Βιομηχανίας Τροφίμων, Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών Υψηλής Τεχνολογίας, Επιστημονικά και Τεχνολογικά Πάρκα Α.Ε., Εθνική Ελληνική Επιτροπή του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, Εθνική Επιτροπή Γάλακτος, Αγρογή Α.Ε.