ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντιδράσεις στο ΑΣΕΠ για την προκήρυξη ΔΕΗ

Η έγκριση από το ΑΣΕΠ της προκήρυξης της ΔΕΗ για την κάλυψη 2.035 θέσεων, με όρους, που δημιουργούν ερωτήματα, διχάζει τα μέλη της Αρχής, με κύρια αιχμή τον τρόπο υλοποίησης της διαδικασίας της προφορικής συνέντευξης και τη σύνθεση της τριμελούς επιτροπής, που θα κρίνει τους υποψηφίους. Εννέα μέλη του ΑΣΕΠ με επιστολή τους προς τον πρόεδρο της Αρχής κ. Γ. Βέη, ζητούν να επανεξετασθεί η προκήρυξη από τη μείζονα Ολομέλεια, διότι «η προφορική συνέντευξη όπως έγινε δεκτή από την ελάσσονα Ολομέλεια, δεν παρέχει εγγύηση ότι θα είναι αποτελεσματική, ότι θα οδηγήσει σε επιλογές αξιοκρατικές, διαφανείς, αντικειμενικές και κυρίως «ανθεκτικές» στη βάσανο της δικαστικής κρίσης, στην οποία μετά βεβαιότητας θα υποβληθούν από προσφυγές των υποψηφίων στα δικαστήρια, ενώ ταυτόχρονα θα επιφέρει ουσιαστική ανατροπή των λοιπών κριτηρίων».

Κατά τα εννέα μέλη η άποψη της Ελάσσονος Ολομέλειας (5 έναντι 2) ότι «δεν αποτελεί στοιχείο εξεταζόμενο από το ΑΣΕΠ η σύνθεση των επιτροπών για τη συνέντευξη» δεν συνάδει προς τις διακηρυγμένες απόψεις της Αρχής. Πάντως, η προκήρυξη, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν πρόκειται να επανακριθεί, αλλά απασχολεί σοβαρά το ΑΣΕΠ συνολικά ο τρόπος προσλήψεων στις ΔΕΚΟ, θέμα που θα εξετασθεί σε μία από τις προσεχείς συνεδριάσεις της Ολομέλειας.

«Ουδέν σχόλιο» είναι η απάντηση της διοίκησης της ΔΕΗ, η οποία αναμένει της απόφαση του ΑΣΕΠ για να προχωρήσει στον διαγωνισμό. Τα σημεία της προκήρυξης της ΔΕΗ, στα οποία εστιάζουν την κριτική τους τα εννέα μέλη αφορούν:

– Τη δυνατότητα να ορίσει και τα τρία μέλη της επιτροπής ο διευθύνων σύμβουλος της επιχείρησης (ο νόμος προβλέπει τα δύο μέλη να ορίζονται από το ΑΣΕΠ και το τρίτο από τον οικείο φορέα).

– Ο αριθμός των καλουμένων σε συνέντευξη είναι υπερβολικός και σε συνδυασμό με τη διενέργειά της σε όλες τις ειδικότητες, καθιστά προβληματική έως ανέφικτη την πραγματοποίησή της.

– Ο συντελεστής βαθμολόγησης της συνέντευξης από 0,50 μέχρι 1 είναι ικανός να επιφέρει πλήρη ανατροπή της αντικειμενικής βαθμολογίας. Η συνέντευξη έπρεπε να αποκλεισθεί στην περίπτωση της ΔΕΗ, αλλά και σε όλες τις περιπτώσεις προσλήψεων με βάση τον νόμο 3429/2005, γιατί οι προσλήψεις αυτές γίνονται για 7μηνη δοκιμαστική περίοδο, κατά τη διάρκεια της οποίας ο φορέας έχει την άνεση και τα δεδομένα να αξιολογεί τους εργαζομένους.

– Η προθεσμία των 20 ημερών για την πραγματοποίηση του ελέγχου του διαγωνισμού από το ΑΣΕΠ, είναι τόσο ασφυκτική ώστε να καθίσταται ανέφικτος οποιασδήποτε εκτάσεως έλεγχος.

– Η προκήρυξη δεν καθορίζει θέσεις για πολύτεκνους και τρίτεκνους, ενώ προσμετράται η εμπειρία μόνο 24 μηνών και όχι 60, που ισχύει για τους υπόλοιπους φορείς.