ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επενδύσεις 500 εκατ. ευρώ στο Λιμάνι

«Δεν προχωρούμε σε ιδιωτικοποίηση των λιμένων, αλλά σε παραχώρηση ορισμένων υπηρεσιών τους σε ιδιωτικές εταιρείες, που διαθέτουν κεφάλαια και τεχνογνωσία για την ανάπτυξη των υποδομών. Στον Πειραιά, με αυτόν τον τρόπο, θα γίνουν επενδύσεις ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, οι θέσεις εργασίας θα υπερδιπλασιαστούν και θα δημιουργηθούν νέες υπεραξίες που θα μεταφραστούν σε μεγαλύτερα έσοδα για το κράτος, μεγαλύτερα κέρδη για τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς και μεγαλύτερα μερίσματα για τους μετόχους του». Αυτά τονίζει ο υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, κ. Μανώλης Κεφαλογιάννης, σε συνέντευξή του στην κυριακάτικη «Καθημερινή». Απαντώντας στις ερωτήσεις της «Κ», ο κ. Μ. Κεφαλογιάννης δεσμεύεται ότι «θα επιταχύνει τις σχετικές διαδικασίες, στο πλαίσιο της νομιμότητας, της συνταγματικότητας και της διαφάνειας». Διότι, καταλήγει, «κάθε λεπτό που χάνεται είναι πολύτιμο».

– Ποιο είναι το σχέδιο για τα λιμάνια; Τα ιδιωτικοποιείτε;

– Το σχέδιο για τα λιμάνια εντάσσεται στον ευρύτερο αναπτυξιακό σχεδιασμό της κυβέρνησης και στην προσπάθεια προσέλκυσης επενδύσεων στη χώρα μας. Και αυτό το πρόγραμμα το ψήφισε ο ελληνικός λαός και εμείς έχουμε ευθύνη να το υλοποιήσουμε. Πρωτίστως πρέπει να τονιστεί ότι δεν προχωρούμε σε διαδικασίες ιδιωτικοποίησης των λιμένων αλλά σε παραχώρηση υπηρεσιών. Δεν προβλέπεται να μεταβληθεί ούτε η μετοχική σύνθεση ούτε βεβαίως η μορφή των διοικητικών συμβουλίων, τα οποία και θα συνεχίσουν να έχουν την ευθύνη λειτουργίας των λιμένων. Αυτό πρέπει να είναι σαφές. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες που παρέχει η ευνοϊκή για μας χρονική συγκυρία. Την περίοδο 1996-2005 οι φορτώσεις Ε/Κ στο εμπορικό κανάλι Απω Ανατολής – Ευρώπης τετραπλασιάστηκαν, ενώ όλοι οι αναλυτές εκτιμούν ότι η ζήτηση σε λιμενικούς σταθμούς Ε/Κ στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα θα τριπλασιαστεί μέχρι το 2015. Αυτή η αυξανόμενη ζήτηση δεν μπορεί να καλυφθεί από τις υπάρχουσες υποδομές. Προκειμένου τα μεγάλα ελληνικά λιμάνια να διατηρήσουν τη θέση τους και να εξυπηρετήσουν την αναμενόμενη αύξηση της ζήτησης θα πρέπει να τριπλασιάσουν τη δυναμικότητά τους σε ένα χρονικό πλαίσιο 7-10 ετών. Σε διαφορετική περίπτωση, θα δώσουν το περιθώριο σε ανταγωνιστικά λιμάνια να καλύψουν τη ζήτηση και μοιραία θα οδηγηθούν σε απαξίωση. Ο ανταγωνισμός εντείνεται, ο χρόνος πιέζει και τα λιμενικά έργα απαιτούν μεγάλα κεφάλαια. Το Δημόσιο, από την άλλη, δεν διαθέτει ούτε τα κεφάλαια ούτε την τεχνογνωσία να αντεπεξέλθει σε αυτά τα δεδομένα. Γιατί λοιπόν εμείς να μην εκμεταλλευτούμε αυτήν την κατάσταση προς όφελός μας; Γιατί να μην προσελκύσουμε το ιδιωτικό κεφάλαιο, παραχωρώντας υπηρεσίες σε εταιρείες που διαχειρίζονται λιμενικές υπηρεσίες, οι οποίες διαθέτουν τα κεφάλαια και την τεχνογνωσία για την ανάπτυξη των λιμενικών υποδομών και τις οικονομίες κλίμακας για να παρέχουν αποδοτικότερες και πιο κερδοφόρες λιμενικές υπηρεσίες;

Θα αυξηθούν τα κέρδη

– Γιατί και πώς θα υπάρξει δημόσιο όφελος από αυτό το σχέδιο;

– Πρώτα από όλα, θα γίνουν επενδύσεις της τάξεως του μισού δισ. ευρώ μόνο στον Πειραιά και μάλιστα χωρίς καμία επιβάρυνση του ελληνικού Δημοσίου. Και για να αντιληφθείτε το μέγεθος του εγχειρήματος, θα σας πω ότι για το 2003 οι συνολικές ξένες επενδύσεις της χώρας μας δεν ξεπερνούσαν τα 50 εκατ. ευρώ. Επιπρόσθετα, η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των λιμένων θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη, καθώς οι μεγάλες εταιρείες διαχείρισης λιμενικών υπηρεσιών (port operators) έχουν και τη διαχειριστική εμπειρία και τις οικονομίες κλίμακας και την ικανότητα να εξασφαλίσουν μεγαλύτερο φορτίο διαμετακομιστικού εμπορίου (transit), σε αντίθεση με το Δημόσιο, το οποίο αποδεδειγμένα δεν είναι και ο καλύτερος μάνατζερ. Και ας μην παραβλέπουμε το γεγονός ότι όχι μόνο θα διατηρηθούν οι υφιστάμενες θέσεις εργασίας στα λιμάνια, αλλά θα υπερδιπλασιαστούν, με τη δημιουργία θέσεων προσανατολισμένων στα δεδομένα της ελληνικής αγοράς εργασίας, η οποία προσφέρει υψηλής ποιότητας εξειδικευμένο προσωπικό. Τέλος, είναι αυτονόητο ότι μέσω της αναμενόμενης δημιουργίας υπεραξίας θα καταβάλλεται από τον ΟΛΠ μεγαλύτερο ποσοστό από τη Σύμβαση Παραχώρησης, μεγαλύτεροι φόροι από τα κέρδη και φυσικά μεγαλύτερα μερίσματα στους μετόχους.

Συμμέτοχοι οι εργαζόμενοι

– Πρόκειται για ένα νέο μοντέλο αποκρατικοποιήσεως;

– Πιστεύω ότι η περίπτωση των λιμανιών μπορεί να λειτουργήσει πιλοτικά στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης όλων των δημοσίων επιχειρήσεων. Μια από τις προτάσεις που εμείς επεξεργαζόμαστε, ως υπουργείο Ναυτιλίας, είναι η συμμετοχή των εργαζομένων στο κεφάλαιο των επιχειρήσεων με φορολογικές απαλλαγές, χρηματοδοτικά κίνητρα και συμμετοχή στα κέρδη. Λαϊκός καπιταλισμός που εφαρμόστηκε στο παρελθόν σε άλλες χώρες με πολύ μεγάλη επιτυχία: έχουν ωφεληθεί τα μέγιστα οι εργαζόμενοι και βεβαίως η εθνική οικονομία. Πρόκειται για μια διαδικασία που εξασφαλίζει την οικονομική δημοκρατία, την ισότητα στην εργασία και την ιδιοκτησία του κεφαλαίου, την ισοτιμία στο δικαίωμα παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών. Είναι καλύτερα ένας εργαζόμενος να είναι συμμέτοχος στα κέρδη, να του παρέχονται φορολογικές απαλλαγές και χρηματοδοτικά κίνητρα και να κερδίζει διπλάσια από αυτά που εισπράττει από τον μισθό του με την αύξηση της παραγωγικότητας, παρά να στυλώνει τα πόδια σε ανεδαφικές διεκδικήσεις τέτοιες που οδηγούν σε απαξίωση τις δημόσιες επιχειρήσεις και σε υψηλή φορολογία τον Ελληνα πολίτη για να καλύψει τα ελλείμματα.

– Ποια συμφέροντα θίγονται κατά τη γνώμη σας;

– Αυτό που θίγεται είναι οι παγιωμένες νοοτροπίες, οι κατεστημένες καταστάσεις οι οποίες δυσκολεύουν την ανάπτυξη των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών. Πρέπει όμως να γίνει κατανοητό ότι δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια, πρέπει επιτέλους να φύγουμε από το άρρωστο και γραφειοκρατικό, έξω από κάθε λογική σύστημα στο οποίο παρουσιάζονται φαινόμενα κάποιοι οι οποίοι δεν δουλεύουν να εισπράττουν τεράστια ποσά. Το κόστος λειτουργίας του ΟΛΠ, για παράδειγμα, αποτελείται κατά ποσοστό άνω του 73% από αμοιβές προσωπικού (περίπου 100 εκατ. ευρώ) και αυξάνεται με μέσο ετήσιο ρυθμό 6-7%, τη στιγμή που τα ανταγωνιστικά προς τον Πειραιά λιμάνια έχουν συμμετοχή μόλις στο 50% των αμοιβών προσωπικού στο κόστος λειτουργίας, ενώ η παραγωγικότητα του λιμένα είναι από 25% έως 50% μικρότερη άλλων λιμανιών. Το υπουργείο Οικονομίας και η κυβέρνηση κάνουν μια πολύ σημαντική δουλειά στον τομέα της προσαρμογής και του εκσυγχρονισμού των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών. Τώρα πάμε με πιο γρήγορο βηματισμό. Και οι εργαζόμενοι δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα. Αν όλοι δούμε με διαλλακτικότητα και εξωστρέφεια τη λειτουργία των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών, όλοι έχουν να ωφεληθούν.

Ανοιχτοί στο διάλογο

– Θα προχωρήσετε ή θα καμφθείτε από τις αντιδράσεις;

– Είναι λάθος αυτή η προσπάθεια να αντιμετωπίζεται ως ένας αγώνας για το ποιος θα επικρατήσει και ποιος θα υποχωρήσει. Ο στόχος μας είναι η ανάπτυξη των λιμανιών, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους που θα δημιουργήσει υπεραξίες τις οποίες θα καρπωθούν όλοι. Και νομίζω ότι ο στόχος αυτός είναι κοινός. Εμείς θέλουμε τη συνεργασία και τη συμβολή των εργαζομένων. Είμαστε ανοιχτοί στον διάλογο χωρίς προαπαιτούμενα και έχουμε δεσμευτεί τόσο για τη διασφάλιση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας και τη δημιουργία νέων, όσο και για την κατοχύρωση των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων των εργαζομένων.

– Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα; Υπάρχει καταληκτική ημερομηνία στο κυβερνητικό σχέδιο;

– Αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι ότι θα υπάρξει ικανός χρόνος για να πραγματοποιηθεί ο διάλογος με τους εργαζομένους. Και περιμένουμε τις προτάσεις τους. Δεν είμαστε όμως διατεθειμένοι να αφήσουμε και άλλες ευκαιρίες να χαθούν. Θέλουμε να επιταχύνουμε τη διαδικασία, πάντα όμως στο πλαίσιο της νομιμότητας, της συνταγματικότητας και κυρίως της διαφάνειας. Κάθε λεπτό που χάνεται είναι πολύτιμο. Εχουμε ευθύνη να μην επιτρέψουμε να μπουν τα ελληνικά λιμάνια στο περιθώριο.

Τα ευτράπελα του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς

1. Διαθέτει πυροσβεστικό όχημα χωρίς πυροσβέστες εκπαιδευμένους σε χώρο που συνορεύει με τον οργανωμένο πυροσβεστικό σταθμό του δημοσίου με κόστος συντήρησης για οδηγούς άνω των 50.000 ευρώ ετησίως και χωρίς φυσικά να έχει χρησιμοποιηθεί ούτε μία φορά.

2. Διαθέτει την επιβατηγό λάντζα «Ηετίων», χωρητικότητας 12 ατόμων, η οποία ναυπηγήθηκε το 1988, με προορισμό τη μεταφορά και την περιήγηση της διοίκησης και των επισκεπτών σε διάφορα σημεία του λιμανιού. Πρόκειται για σκάφος 13 μέτρων με δύο μηχανές των 450 PS έκαστη. Η δαπάνη συντήρησης και επισκευής του, προκειμένου να είναι αξιόπλοο, με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά, ανέρχεται στο ποσό των 10.000 ευρώ τον χρόνο. Στο διάστημα από το 1998 έως σήμερα έχει χρησιμοποιηθεί οκτώ φορές. Η δαπάνη μισθοδοσίας του μαζί με τη φύλαξή του ανέρχεται στο ποσό των 190.000 ευρώ περίπου τον χρόνο. Με βάση αυτά, κάθε φορά που χρησιμοποιήθηκε η λάντζα αυτή τα τελευταία επτά χρόνια, κόστισε στον ΟΛΠ 175.000 ευρώ (δηλαδή 59.631.250 δρχ.).

3. Διαθέτει δώδεκα πλωτά μέσα, εκ των οποίων δύο είναι εξήντα πέντε ετών και τρία είναι τριάντα ετών. Τα σκάφη αυτά δεν έχουν δουλέψει τα τελευταία δέκα χρόνια και απασχολούν περίπου εβδομήντα άτομα και μάλιστα με υπερωριακή απασχόληση. Ετήσιο κόστος 2,5 εκατ. ευρώ.

4. Διέθετε τρεις ηλεκτρικούς γερανούς χωρίς ηλεκτροδότηση πάνω από δέκα χρόνια.