ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι δήμοι, πρωταθλητές στην κακοδιαχείριση

Οι «συνήθεις ύποπτοι», δήμοι και νομαρχίες, συνεχίζουν την παράδοση της κακοδιαχείρισης του δημοσίου χρήματος. Πρωταθλητές -και μάλιστα μακράν μπροστά- ανεδείχθησαν οι ΟΤΑ, όπως προκύπτει από την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το έτος 2004. Σύμφωνα με το πόνημα που κατέθεσε στην πρόεδρο της Βουλής χθες ο πρόεδρος του Ε.Σ. κ. Γ. Κούρτης, οι μεγάλες ατασθαλίες με τις παράνομες πληρωμές δεν έγιναν από το στενό Δημόσιο αλλά από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Συγκεκριμένα, με τον κατασταλτικό έλεγχο των δαπανών του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ και κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ενωσης διαπιστώθηκαν μη νόμιμες πληρωμές 700.114 ευρώ από το Δημόσιο, 1.983.872 ευρώ από ΝΠΔΔ και 45.633.567 ευρώ από τους ΟΤΑ. Αυτό άλλωστε το καταφανές στοιχείο είναι που επικαλέσθηκε παραδίδοντας την έκθεση στην κ. Αννα Μπενάκη – Ψαρούδα ο κ. Κούρτης. Οσον αφορά τον προληπτικό έλεγχο ματαιώθηκαν άμεσα το 2004 μη νόμιμες πληρωμές ποσού 30.717.512 ευρώ. Με δεδομένο ότι αφορούσαν δαπάνες παγίου χαρακτήρα -μισθούς, επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές- και επαναλαμβανόμενες, το πραγματικό ύψος είναι πολλαπλάσια μεγαλύτερο.

Η έκθεση διαπιστώνει για μία ακόμη χρονιά περιπτώσεις προμηθειών και υπηρεσιών, που ανατέθηκαν απευθείας χωρίς διαγωνισμό, αν και δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις για την εξαιρετική αυτή διαδικασία. Σε πολλές επίσης περιπτώσεις ακολουθήθηκε η τακτική της κατάτμησης της συνολικώς απαιτούμενης για την προμήθεια δαπάνης σε μικρότερα ποσά, ώστε να μην υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια που θέτει ο νόμος για τακτικό (45.000 ευρώ) ή πρόχειρο (15.000 ευρώ) διαγωνισμό.

Διαπιστώθηκε ακόμη, ότι σε αρκετές περιπτώσεις, που επρόκειτο για δημόσια έργα υψηλού οικονομικού αντικειμένου, δεν απεστάλησαν οι συμβάσεις στο Ελεγκτικό Συνέδριο για έλεγχο, αλλά συνήφθησαν χωρίς να ελεγχθούν. Πάντως οι παραβάσεις, που για μία ακόμη φορά κατέγραψαν οι δικαστικοί σχηματισμοί του Ε.Σ., ήσαν οι απ’ ευθείας αναθέσεις, η συμμετοχή εργοληπτικών εταιρειών χωρίς την υποβολή όλων των απαιτούμενων επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς, όπως ονομαστικοποίηση των μετοχών και αναλυτική κατάσταση μετόχων, απόρριψη προσφορών ως υπερβολικά χαμηλών χωρίς έγγραφη αιτιολόγηση από πλευράς διαγωνιζομένων. Ακόμη, μη νόμιμη ανάθεση εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών στον αρχικό ανάδοχο και μη τήρηση κανόνων δημοσιότητας σε επαναληπτικό διαγωνισμό.

Πολλές και συνήθεις οι παραβάσεις για αποδοχές, αποζημιώσεις έξοδα κίνησης. Η έκθεση αναφέρει έξι ενδεικτικές περιπτώσεις παραβάσεων στην ενταλματοποίηση επιπλέον ποσών σε δικαιούχους, που πάντως είναι εξαιρετικά χαμηλές: Για την καταβολή αμοιβής σε εργολάβο καθαριότητας φοιτητικής λέσχης δόθηκε ποσό 5.392 ευρώ πλέον του οφειλομένου, για την προμήθεια βιβλίων για τις ανάγκες ΤΕΙ ποσό 6.914 ευρώ, διπλάσιο του οφειλομένου, για την καταβολή δαπάνης βηματοδότη σε ασφαλισμένη του ΙΚΑ, ποσό 7.016 ευρώ επιπλέον του οφειλομένου, για την προμήθεια τηλεφώνων ποσό 7.330 ευρώ επιπλέον του οφειλομένου, για τη μισθοδοσία συμβασιούχων ορισμένου χρόνου ποσό 18.368 ευρώ επιπλέον του οφειλομένου, για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού ποσό 5.393 επιπλέον και για κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος ποσό 16.264 ευρώ πέραν του οφειλομένου.