ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκρηξη κακοδιαχείρισης στην Υγεία

Μαύρη τρύπα 2,4 δισ. ευρώ έχουν δημιουργήσει τα χρέη των νοσοκομείων που σωρεύτηκαν το διάστημα 2005 – 2006 και απειλούν ευθέως τις ασθενείς δημοσιονομικές ισορροπίες που οδήγησαν εκτός επιτήρησης. Βασικότερη αιτία της «μαύρης τρύπας» του ΕΣΥ, τα χρέη των νοσοκομείων προς τους προμηθευτές που διογκώνονται. Αν το 1997 τα χρέη ανέρχονταν σε περίπου 570 εκατ. ευρώ, το 2001 είχαν φτάσει το 1,05 δισ. ευρώ και τη διετία 2005 – 2006, τα 2,4 δισ. ευρώ. Οι κυβερνήσεις αδυνατούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, αφήνοντας ελεύθερο το πεδίο στα «πιράνχας» του χώρου της Υγείας να δρουν σε βάρος του δημοσίου χρήματος. Αδιαφανές σύστημα προμηθειών, στημένοι διαγωνισμοί, απευθείας αναθέσεις, διασυνδέσεις γιατρών και προμηθευτών, υπερτιμολογήσεις, εκτινάσσουν το ύψος των δαπανών πολύ πάνω από τον αρχικό προϋπολογισμό. Με τον νέο νόμο για τις προμήθειες αναμένεται να εξοικονομηθούν 0,5 δισ. ευρώ.