ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο κοινωνικό κράτος και ήπια προσαρμογή

Την προσήλωση της κυβέρνησης στη δημοσιονομική προσαρμογή και στον στόχο του ισοσκελισμένου προϋπολογισμού έως το 2010, παρά τις αρνητικές επιπτώσεις από τις πρόσφατες πυρκαγιές, θα επαναβεβαιώσει απόψε από τη Θεσσαλονίκη ο πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής. Η αναφορά του πρωθυπουργού στον στόχο του μηδενισμού του ελλείμματος, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει αποφασίσει το Ecofin, αποσκοπεί αφενός να στείλει το μήνυμα ότι η οικονομία είναι ισχυρή και μπορεί να απορροφήσει τους κραδασμούς από μια μεγάλη φυσική καταστροφή, αφετέρου να διαβεβαιώσει τους ανησυχούντες τόσο στην Ελλάδα όσο και -κυρίως- στις Βρυξέλλες ότι οι προεκλογικές παροχές και οι έκτακτες δαπάνες για τις αποζημιώσεις και την ανασυγκρότηση των πυρόπληκτων περιοχών είναι προσεκτικά σχεδιασμένες και δεν απειλούν να εκτρέψουν την οικονομία από την πορεία της δημοσιονομικής εξυγίανσης.

Οι πυρκαγιές, πάντως, υποχρέωσαν τον πρωθυπουργό και τους συνεργάτες του να αλλάξουν τη δομή της ομιλίας του στη ΔΕΘ. Ο κ. Καραμανλής θα αναφερθεί κατ’ αρχάς στα άμεσα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση για την ανακούφιση των πληγέντων και στη συνέχεια στο σχέδιο για την ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη των πυρόπληκτων περιοχών, που έχει επτά άξονες και συγκεκριμένο προϋπολογισμό, που θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ε.Ε. και τα κονδύλια του Γ΄ και Δ΄ ΚΠΣ με περισσότερα από 2 δισ. ευρώ.

Στο δεύτερο μέρος της ομιλίας του ο κ. Καραμανλής θα κάνει απολογισμό της οικονομικής πολιτικής της κυβερνητικής θητείας τονίζοντας ιδιαίτερα:

– Τη διατήρηση υψηλών ρυθμών ανάπτυξης, πάνω από 4% παρά τη μεγάλη δημοσιονομική προσαρμογή και σε πείσμα των προβλέψεων για κάμψη της οικονομικής δραστηριότητας μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

– Τη μείωση του ελλείμματος στο 2,6% του ΑΕΠ το 2006 από 7,9% το 2004, την περαιτέρω υποχώρησή του φέτος στο 2,4% του ΑΕΠ και την έξοδο από το καθεστώς επιτήρησης.

– Την πτωτική τάση της ανεργίας, η οποία από 10,9% το 2004 υποχώρησε στο 8,9% το 2006 και στο 7,7% τον Μάιο του 2007.

– Τη μείωση της φορολογίας των φυσικών προσώπων και των επιχειρήσεων.

– Τον νέο επενδυτικό νόμο στο πλαίσιο του οποίου έχουν υποβληθεί περίπου 4.500 επενδυτικές προτάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 12 δισ. ευρώ, και έχουν εγκριθεί 3.500, ύψους 8 δισ. ευρώ που δημιουργούν 20.000 νέες άμεσες θέσεις εργασίας.

– Το θεσμικό πλαίσιο για τις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, μέσω του οποίου έχει δρομολογηθεί η κατασκευή 24 έργων υποδομής συνολικού προϋπολογισμού 3,1 δισ. ευρώ.

– Την αλλαγή στο τρόπο λειτουργίας των ΔΕΚΟ και κυρίως την άρση της μονιμότητας για τους νεοπροσλαμβανομένους.

Στις προτεραιότητες της οικονομικής πολιτικής για τη νέα τετραετία, ο κ. Καραμανλής θα αναφέρει:

– Τη συνέχιση της δημοσιονομικής προσαρμογής με στόχο τον μηδενισμό του ελλείμματος έως το τέλος του 2010.

– Την ενίσχυση των οικονομικά ασθενεστέρων μέσω της δημιουργίας του ταμείου για την αντιμετώπιση της φτώχειας. Το Εθνικό Ταμείο για την Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής, όπως θα ονομάζεται επισήμως, σταδιακά και έως το 2010 θα διαθέτει κάθε χρόνο πόρους 2 δισ. ευρώ, από τους οποίους θα χρηματοδοτούνται στοχευμένες δράσεις οικονομικής ενίσχυσης των 2 εκατ. Ελλήνων που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας.

– Την καθιέρωση κατώτατης εθνικής σύνταξης, που θα εξασφαλίζει στους δικαιούχους της εισόδημα πάνω από τα όρια της φτώχειας. Η εθνική σύνταξη θα τεθεί σε εφαρμογή από το 2009, αντικαθιστώντας το ΕΚΑΣ, το οποίο το 2008 θα ανέλθει σε 330 ευρώ.

– Την τρίτη φάση της φορολογικής μεταρρύθμισης, που θα προβλέπει την κατάργηση του φόρου κληρονομιάς και του ΦΜΑΠ, την ενοποίηση των φόρων που επιβαρύνουν τα ακίνητα σε ένα ενιαίο τέλος κατοχής και την ενοποποίηση διαφόρων φόρων υπέρ τρίτων.

– Τη συνέχιση και ολοκλήρωση του κοινωνικού και πολιτικού διαλόγου για τη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος, η οποία, όπως θα τονίσει, δεν θα θίξει ώριμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα.

– Την προώθηση των αποκρατικοποιήσεων, που θα εστιαστούν κυρίως σε υποδομές, δρόμους, λιμάνια και αεροδρόμια και θα συνδυαστούν με Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.