ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οδηγίες προς ψηφοφόρους

Με την αστυνομική τους ταυτότητα ή το διαβατήριό τους (ακόμη και αν έχει λήξει) αλλά όχι μόνο με το δίπλωμα οδήγησης, θα μπορέσουν να ψηφίσουν οι πολίτες την ερχόμενη Κυριακή. Βάσει των τελευταίων διευκρινίσεων, που δόθηκαν χθες από το υπουργείο Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης, όσοι έχουν «κομμένη» ταυτότητα θα μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα ενώ οι στρατιωτικοί και όσοι υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας θα χρησιμοποιήσουν τις στρατιωτικές ή υπηρεσιακές τους ταυτότητες. Για όσους εκλογείς έχουν χάσει τις ταυτότητές τους, έχει ληφθεί μέριμνα και το Σάββατο (15/9/07) από τις 07.00 έως και τις 22.00, αλλά και την Κυριακή των εκλογών, από τις 07.00 έως και τις 19.00, θα παραμείνουν ανοιχτά τα Γραφεία Ταυτοτήτων.

Επίσης διευκρινίζεται ότι αν για κάποιο λόγο τα στοιχεία του εκλογέα δεν συμπίπτουν με τα στοιχεία της αστυνομικής ή υπηρεσιακής ταυτότητας, οι εκλογείς μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση ταυτοπροσωπίας από τον οικείο δήμαρχο ή πρόεδρο κοινότητας ή οποιοδήποτε άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο πιστοποιείται η ταυτότητά τους.

Να σημειωθεί ότι ο αριθμός ταυτότητας δεν ανήκει στα στοιχεία του εκλογικού καταλόγου, έτσι αν το δελτίο ταυτότητας έχει αλλάξει, δεν απαιτείται προσκόμιση βεβαίωσης ταυτοπροσωπίας.

Ειδικά για τις γυναίκες εκλογείς που: 1) έχουν γραφτεί στους εκλογικούς καταλόγους με το επώνυμο του συζύγου τους και στη συνέχεια πήραν διαζύγιο χωρίς να διορθωθούν τα στοιχεία και στον εκλογικό κατάλογο και 2) έχουν γραφτεί στους εκλογικούς καταλόγους με το επώνυμο του συζύγου τους και στη συνέχεια πήραν διαζύγιο και άλλαξαν επώνυμο, χωρίς και πάλι να διορθωθούν τα στοιχεία, μπορούν να ψηφίσουν με αντιπαραβολή των στοιχείων του εκλογικού καταλόγου και της αστυνομικής ταυτότητας. Αν με αυτόν τον τρόπο δεν καθίσταται εφικτή η εξακρίβωση της ταυτότητας, θα πρέπει να είναι εφοδιασμένες με αποδεικτικά έγγραφα (όπως ληξιαρχική πράξη γάμου ή διαζευκτήριο κ.λπ.).

Τέλος, οι Ελληνες του εξωτερικού (με εξαίρεση τους λιποτάκτες), που έρχονται για να ασκήσουν το εκλογικό τους διακαίωμα, απαλλάσσονται από τον έλεγχο των στρατολογικών τους υποχρεώσεων.