ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η εκδοχή της MIG για τη συμφωνία

Στήριξη στην κυβέρνηση έδωσε χθες, εμμέσως πλην σαφώς, ο κ. Α. Βγενόπουλος λέγοντας ότι η εταιρεία του αν ήθελε θα είχε πάρει τον έλεγχο του ΟΤΕ. «Θα μπορούσαμε να πάρουμε 11 στα 11 μέλη του Δ.Σ. του ΟΤΕ αν φτάναμε σε μια Γενική Συνέλευση μετόχων», είπε χαρακτηριστικά. Προς επίρρωσιν, μάλιστα, των λεχθέντων ο αντιπρόεδρος της MIG πρόσθεσε ότι «όλοι οι μέτοχοι του ΟΤΕ είναι και μέτοχοι της MIG». Ως συνέπεια, εύκολα το 52% των μετοχών της διασποράς θα μπορούσε να συμπράξει με το 20% της MIG ώστε η τελευταία ν’ αναλάβει τον έλεγχο του οργανισμού.

Ο κ. Βγενόπουλος επίσης παρουσίασε τις δύο συμφωνίες της MIG με την Deutsche Τelekom. Η πρώτη, που απαγόρευε στην D.T. να αγοράσει σε τιμή υψηλότερη από τα 26 ευρώ/μετοχή για έξι μήνες και η δεύτερη η οποία άνοιξε τον δρόμο για τη μεταβίβαση του 3% των μετοχών ΟΤΕ, κυριότητας Δημοσίου, στην D.T. σε τιμή υψηλότερη των 26 ευρώ.

Σύμφωνα με τον κ. Βγενόπουλο, ο ίδιος αρχικά θεώρησε ότι η D.T. θα διαπραγματευόταν με την κυβέρνηση την αύξηση της συμμετοχής της πάνω από το 20% και όχι το management του Οργανισμού. Οπως είπε, το γεγονός ότι η D.T. διαπραγματεύθηκε το management από το ελληνικό Δημόσιο, το πληροφορήθηκε από τις εφημερίδες και τελικά το συνειδητοποίησε όταν του ζητήθηκε η αναθεώρηση της αρχικής συμφωνίας από την D.T., στο τέλος Απριλίου. «Τότε αντιλήφθηκα ότι δεν θα γινόταν (από D.T.) δημόσια πρόταση (για την αύξηση της συμμετοχής της στον ΟΤΕ) και ότι διαπραγματεύονταν το management», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Βγενόπουλος.

Ερωτηθείς σχετικά με το υπερτίμημα του Δημοσίου στην πώληση του ΟΤΕ, ο αντιπρόεδρος της MIG είπε ότι το Δημόσιο δεν είχε τίποτε να πουλήσει και ότι αυτό που εξασφάλισαν οι Γερμανοί, με το υπερτίμημα που κατέβαλαν για το 3%, είναι οι καλές σχέσεις με την κυβέρνηση. Σε ερώτηση τι θα έπρεπε να γίνει με τους μετόχους μειοψηφίας, ο κ. Βγενόπουλος είπε ότι δεν έχει γνώση της νομικής πλευράς του θέματος, αλλά συνέστησε ως «ηθική υποχρέωση» να τους γίνει μια δημόσια προσφορά.

Τέλος, σε ερώτηση αν ο ίδιος είχε ενημερώσει την κυβέρνηση όταν ξεκίνησε τη διαπραγμάτευση με τους Γερμανούς για το μερίδιό του στον ΟΤΕ, ο κ. Βγενόπουλος ήταν επίσης «κοφτός», αναφέροντας ότι δεν είχε ενημερώσει κανέναν. «Γιατί να τους ενημερώσω; Ελεύθερα αγόρασα, ελεύθερα πούλησα», είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με στελέχη του κυβερνητικού επιτελείου, η στάση του κ. Βγενόπουλου επιβεβαίωσε την αβασιμότητα περί προσυνεννόησης με την κυβέρνηση. «Η κριτική που ασκεί στην κυβέρνηση, πηγάζει από το γεγονός ότι δεν εκπληρώθηκαν οι στόχοι του για τον ΟΤΕ, εξαιτίας της αντίδρασης της κυβέρνησης», ανέφεραν σε σχεδόν ταυτόσημες δηλώσεις τους στελέχη των υπουργείων Οικονομίας και Μεταφορών.