ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πάγωμα μισθών και επιδομάτων από τη Ν.Δ.

Η επίκληση της λήψης σκληρών αλλά αναγκαίων μέτρων στην οικονομία που απαιτούν την ανανέωση της λαϊκής εντολής για το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, είναι το κύριο επιχείρημα προσφυγής στις κάλπες από τον πρωθυπουργό. Για πρώτη φορά μετά από χρόνια δεν υπάρχουν στο πρόγραμμα του κυβερνώντος κόμματος φοροελαφρύνσεις, πλην εκείνων που έχουν ήδη νομοθετηθεί και εφαρμόζονται σταδιακά, αλλά ούτε αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις για το 2010.

Η πολυπόθητη μείωση της σπατάλης του Δημοσίου με σειρά μέτρων που θα αναληφθούν από τις αρχές του έτους καθώς και η πάταξη της φοροδιαφυγής θα οδηγήσουν τη χώρα, σύμφωνα με το κυβερνών κόμμα, στην έξοδο από την κρίση. Βέβαια, τα προηγούμενα χρόνια τα μέτρα που είχαν ληφθεί για τον περιορισμό των δαπανών δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα, ενώ στον τομέα της φοροδιαφυγής καταγράφηκε σημαντική αύξηση κυρίως λόγω της διάλυσης του φοροεισπρακτικού μηχανισμού αλλά και της αδυναμίας των επιχειρήσεων να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.

Η Νέα Δημοκρατία έχει εξαγγείλει από τις αρχές του έτους τη δημιουργία ενιαίας αρχής καταβολής των αποδοχών στο Δημόσιο, όπως και την αναδιάρθρωση των δαπανών της υγείας, που αποτελούν βασική πηγή παραγωγής των δημοσίων ελλειμμάτων. Σημειώνεται ότι ήδη εφαρμόζεται διπλογραφικό σύστημα σε 103 νοσοκομεία της χώρας για τον καλύτερο έλεγχο των προμηθειών τους.

Στην εισοδηματική πολιτική το κυβερνών κόμμα θα δώσει αντί αυξήσεων εφάπαξ βοήθημα για χαμηλόμισθους και χαμηλοσυνταξιούχους, ενώ θα παγώσει τους μισθούς και τις συντάξεις από κάποιο ύψος και άνω το οποίο δεν έχει προσδιοριστεί. Επίσης δεν θα αυξηθούν τα επιδόματα. Παράλληλα, θα περιοριστούν οι προσλήψεις στον δημόσιο τομέα με εξαίρεση τον χώρο της υγείας.

Ακόμη, ο πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ δήλωσε ότι θα περικοπούν για μία διετία οι υπερωρίες κατά 30% και θα καταργηθούν οι πλασματικές υπερωρίες, θα περικοπούν κατά επίσης 30% οι δαπάνες για μετακινήσεις στο εσωτερικό και το εξωτερικό, ενώ εξήγγειλε και την αναδιάρθρωση των δαπανών του προϋπολογισμού, με κατεύθυνση τους τομείς που προάγουν μεσοπρόθεσμα την οικονομική ανάπτυξη (παιδεία, έρευνα, επενδύσεις υποδομής, «πράσινη ενέργεια»).

Στις προτεραιότητες της Ν.Δ. συμπεριλαμβάνονται η κατάρτιση τριετών προϋπολογισμών, η εφαρμογή συγκεκριμένων μεθόδων για την αξιολόγηση της σκοπιμότητας ορισμένων δαπανών, η επιτάχυνση της εφαρμογής Προϋπολογισμών Προγραμμάτων, η υποχρεωτική κατάρτιση λεπτομερών ετήσιων ισολογισμών από κάθε φορέα και οργανισμό του Δημοσίου και η καθιέρωση συγκεκριμένων και αυστηρών αριθμητικών δημοσιονομικών κανόνων κατά κατηγορία δαπάνης για το απόλυτο ύψος ή το ύψος σε σχέση με το ΑΕΠ.

Στη φορολογία, η Νέα Δημοκρατία θα συνεχίσει την πολιτική μείωσης των φορολογικών συντελεστών. Με βάση τον νόμο που έχει ψηφίσει η Βουλή ο κεντρικός φορολογικός συντελεστής θα μειωθεί μέχρι το 2014 στο 20% από 25% που είναι σήμερα. Ωστόσο, αναμένεται να επανεξετασθούν οι ισχύουσες φοροαπαλλαγές, κυρίως εκείνες που ευνοούν τα υψηλά εισοδήματα. Σημαντικές αλλαγές θα υπάρξουν στη φορολόγηση των εισοδημάτων που σήμερα φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Συγκεκριμένα, η αυτοτελής φορολόγηση που γίνεται σε ορισμένα θα καταργηθεί και πλέον αυτά θα φορολογούνται με βάση την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος. Επίσης θα καθιερωθεί νέο σύστημα τεκμηρίων διαβίωσης, με στόχο τον εντοπισμό των φορολογουμένων που αποφεύγουν να δηλώνουν τα πραγματικά εισοδήματα που αποκτούν.

Ενοποίηση μηχανισμών

Με στόχο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής η Νέα Δημοκρατία θα προχωρήσει στην ενοποίηση των εισπρακτικών μηχανισμών για φόρους και ασφαλιστικές εισφορές. Επίσης, θα δημιουργηθεί Ενιαία Βάση Δεδομένων, για όλες τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις κάθε πολίτη και κάθε επιχείρησης. Εκτός από τις σύνθετες διασταυρώσεις στα στοιχεία των φυσικών προσώπων και των επιχειρήσεων, θα υπάρξει on line σύνδεση των ταμειακών μηχανών και των μηχανισμών έκδοσης τιμολογίων όλων των επιχειρήσεων με το υπουργείο Οικονομίας.