ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα ρουσφέτια της Βουλής

Διακομματικό, αλλά και διαρκές, είναι το σκάνδαλο των ρουσφετολογικών προσλήψεων στη Βουλή, οι οποίες πραγματοποιούνται εκτός ΑΣΕΠ και οδηγούν σε μονιμοποίηση. Διορισμοί στο Κοινοβούλιο πραγματοποιήθηκαν, υπό τις ευλογίες του τότε προέδρου του Σώματος κ. Δημήτρη Σιούφα, και στις 4 Σεπτεμβρίου, δηλαδή, δύο ημέρες μετά την προκήρυξη των εκλογών και ενώ η μεν Ν.Δ. είχε κάνει σημαία της την περιστολή των κρατικών δαπανών, το δε ΠΑΣΟΚ την αξιοκρατία και τη διαφάνεια. Οι συγκεκριμένες προσλήψεις πραγματοποιήθηκαν για λογαριασμό στελεχών της Ν.Δ. και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ. Της ρύθμισης του κ. Δημ. Σιούφα, που υιοθετήθηκε εν κρυπτώ τον Ιούνιο του 2008 χωρίς αντιδράσεις, έχουν κάνει χρήση και τα μικρότερα κοινοβουλευτικά κόμματα.