ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σταδιακή κατάργηση θητείας σε Ναυτικό και Αεροπορία

Σταδιακά μειούμενος θα βαίνει ο αριθμός των κληρωτών που υπηρετούν στο Πολεμικό Ναυτικό και την Πολεμική Αεροπορία, με την προοπτική σε δύο χρόνια να καταργηθεί πλήρως η θητεία στα δύο αυτά όπλα και όλοι οι νεοσύλλεκτοι να υπηρετούν στον Στρατό Ξηράς. Αυτό ανακοίνωσε χθες ο υπουργός Εθνικής Αμυνας κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, παρουσιάζοντας σειρά μέτρων για τη στρατιωτική θητεία. Στο ενδιάμεσο, όσοι υπηρετούν σε Ναυτικό και Αεροπορία, θα επιλέγονται με βάση προσόντα που αντιστοιχούν σε ειδικότητες για τις οποίες υπάρχει ανάγκη, για παράδειγμα, γιατροί, χημικοί, μετεωρολόγοι για την Αεροπορία και όσοι ασκούν ναυτικά επαγγέλματα για το Ναυτικό.

Η θητεία στα δύο αυτά όπλα θα παραμείνει στη σημερινή της διάρκεια, δηλαδή στους 12 μήνες. Οσοι όμως από τους κληρωτούς σε Ναυτικό και Αεροπορία υπηρετήσουν το σύνολο της θητείας τους σε περιοχές που υπάρχουν και μονάδες προκάλυψης του Στρατού Ξηράς, για παράδειγμα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, θα υπηρετούν εννιάμηνη θητεία, όπως και οι υπηρετούντες στον Στρατό Ξηράς.

Τυπικά προσόντα

Παράλληλα, εφεξής οι κατατασσόμενοι θα τοποθετούνται σε σώματα και ειδικότητες ανάλογα με τα τυπικά τους προσόντα. Ετσι, οι κάτοχοι διδακτορικών και άλλων τίτλων σπουδών θα καλούνται να καλύψουν θέσεις που σχετίζονται με το επιστημονικό τους αντικείμενο, ώστε να εργάζονται πάνω σε αυτό κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Αντίστοιχα, θα γίνεται η κατανομή κατατασσομένων με διάφορες επαγγελματικές δεξιότητες ή προϋπηρεσία. Σε συνεργασία με το υπουργείο Απασχόλησης, κάθε νεοσύλλεκτος θα καταγράφεται από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, που παράλληλα καταγράφουν τις ανάγκες τις αγοράς εργασίας, ώστε όταν απολύεται να υπάρχει μια προεργασία για να βρει δουλειά.

Πέραν αυτών, πρόθεση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Εθνικής Αμυνας είναι να πιστοποιούνται οι ειδικότητες και η εμπειρία που αποκτά κάποιος στη διάρκεια της θητείας. Ετσι, πρόκειται να ιδρυθούν Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) σε όλα τα κέντρα εκπαίδευσης του Στρατού, στα πρότυπα των δύο ΚΕΚ που ήδη λειτουργούν στη Σπάρτη (για οδηγούς αυτοκινήτων, αρτοποιούς και μάγειρες) και στον Πύργο Ηλείας (για τεχνίτες τηλεπικοινωνίας και στελέχη πληροφορικής). Θα διευκολύνονται δε, όσοι στρατεύσιμοι θέλουν να φοιτήσουν σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας για απολυτήριο δημοτικού γυμνασίου ή λυκείου ή σε ΙΕΚ. Σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας θα γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές στα ωράρια λειτουργίας.

Τέλος, σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία, θα προχωρήσουν ρυθμίσεις, ώστε να αναγνωρίζονται ως προϋπηρεσία ή ως χρόνος εκπαίδευσης, όπου αυτό απαιτείται, οι ημέρες εργασίας των οπλιτών σε διάφορες ειδικότητες.