ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξι μήνες διακυβέρνησης ΠΑΣΟΚ

Την επόμενη Κυριακή ολοκληρώνεται ένα εξάμηνο από την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας από το ΠΑΣΟΚ. Η έρευνα της Public Issue για την «Κ» αποτυπώνει, με βάση αναλυτικούς δείκτες αξιολόγησης, την υφιστάμενη κατάσταση σε δεκαεννέα (19) τομείς της διακυβέρνησης, καθώς και τις μεταβολές που έχουν επισυμβεί κατά τομέα, στο κρίσιμο 9μηνο που μεσολάβησε από το καλοκαίρι του 2009, δηλαδή μετά τις ευρωεκλογές. Η σημερινή κατάσταση στους επιμέρους τομείς του κυβερνητικού έργου, που διαπιστώνουν οι πολίτες (Μάρτιος 2010), αντιπαραβάλλεται με εκείνη, που είχε καταγραφεί στην αντίστοιχη μέτρηση του Ιουλίου 2009, όταν την ευθύνη της διακυβέρνησης είχε ακόμη η κυβέρνηση της Ν.Δ. Οι τομείς άσκησης πολιτικής που αξιολογούνται (π.χ. αντιμετώπιση της ανεργίας, γεωργικός τομέας, αστυνόμευση, εξυπηρέτηση του πολίτη, προστασία του περιβάλλοντος, κ.λπ.) δεν αντιστοιχούν επακριβώς («ένα προς ένα») στα υπάρχοντα υπουργεία, δηλαδή στην υφιστάμενη διάρθρωση της δημόσιας διοίκησης. Λόγω της αλληλοεπικάλυψης των αρμοδιοτήτων που υφίσταται, είτε για αντικειμενικούς είτε για ιστορικούς-πολιτικούς λόγους, κάτι τέτοιο είναι πρακτικά αδύνατον. Ωστόσο, μια παρόμοια μέτρηση κοινής γνώμης αποδεικνύεται εξαιρετικά χρήσιμη, διότι (σχηματικά) μπορεί να καλύψει τέσσερις ευρύτατες περιοχές υλοποίησης του κυβερνητικού έργου. Συγκεκριμένα, τις περιοχές: 1) της οικονομίας και της ανάπτυξης, 2) της δημόσιας διοίκησης και του κράτους πρόνοιας, 3) του νόμου και της τάξης και 4) της ποιότητας ζωής.

Διαπιστώσεις

Σε τέσσερις τομείς του κυβερνητικού έργου (ανεργία, ακρίβεια, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εγκληματικότητα), τα ποσοστά επιδείνωσης κυμαίνονται σε 80% – 90%. Σε άλλους τέσσερις (ασφαλιστικό, γεωργία, ναρκωτικά, μετανάστευση), υπερβαίνουν το 50%.

Σε οκτώ τομείς, η κοινωνική εκτίμηση ότι επικρατεί στασιμότητα (η κατάσταση «έχει παραμείνει ίδια», σε σύγκριση με το παρελθόν), υπερτερεί της εκτίμησης ότι έχει επέλθει περαιτέρω επιδείνωση (εκπαίδευση, συγκοινωνίες, υγεία, εξυπηρέτηση του πολίτη, διαφθορά, αστυνόμευση, περιβάλλον και ποιότητα ζωής στις πόλεις).

Μόλις δύο τομείς εμφανίζουν σήμερα ποσοστά βελτίωσης τα οποία, αν και δεν θεωρούνται υψηλά, είναι απλώς υψηλότερα από τα αντίστοιχα ποσοστά επιδείνωσης (η προστασία του περιβάλλοντος 29% και οι δημόσιες συγκοινωνίες 24%). Επιπλέον, τα ποσοστά αυτά είναι εμφανώς μειωμένα, σε σύγκριση με το προηγούμενο καλοκαίρι.

Στην ελληνική κοινή γνώμη, έξι μήνες μετά την πολιτική αλλαγή, παραμένει κυρίαρχη η αίσθηση στασιμότητας και επιδείνωσης. Η κοινωνική δυσαρέσκεια έχει ενταθεί στο σύνολο των έξι τομέων του κυβερνητικού έργου, που αφορούν την οικονομία και την ανάπτυξη (ανεργία, πληθωρισμός, γεωργία, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, περιφερειακή ανάπτυξη και τουρισμός).

Αντιθέτως, η μοναδική σημαντική ανακοπή της ραγδαίας τάσης επιδείνωσης εμφανίζεται στους τομείς τους κυβερνητικού έργου, που αφορούν «τον νόμο και την τάξη» (αστυνόμευση, εγκληματικότητα, μετανάστευση, ναρκωτικά), τομείς οι οποίοι σχετίζονται άμεσα με το αίσθημα ασφάλειας του πολίτη. Η μεγαλύτερη μείωση ποσοστού επιδείνωσης καταγράφεται στον τομέα της διαφθοράς (40%, έναντι 72% τον περασμένο Ιούλιο).