ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ικανοποιητικά τα τεστ αντοχής των τραπεζών

Την ικανοποίησή του για την επίδοση των ελληνικών τραπεζών στην πανευρωπαϊκή άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test) εξέφρασε ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος κ. Γεώργιος Προβόπουλος, υπογραμμίζοντας την ισχυρή κεφαλαιακή τους θέση. Ιδιαίτερα ευνοϊκά για τις εγχώριες τράπεζες χαρακτήρισε τα αποτελέσματα της άσκησης ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομικών κ. Ευάγγελος Βενιζέλος. «Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα αντεπεξέρχεται. Εχει επαρκή κύρια βασικά ίδια κεφάλαια και εκπληροί τις προϋποθέσεις του Μνημονίου, οι οποίες είναι ακόμη αυστηρότερες, γιατί τώρα πρέπει να ελεγχθούν και τα τυχόν επισφαλή δάνεια» τόνισε.

«Τα αποτελέσματα της άσκησης», σημείωσε ο διοικητής της ΤτΕ, «είναι ενθαρρυντικά όσον αφορά την κεφαλαιακή θέση των τραπεζών μας, οι οποίες ακολουθώντας και τις προτροπές της Τραπέζης της Ελλάδος, προχώρησαν σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου και δρομολόγησαν επιχειρηματικές κινήσεις, με αποτέλεσμα την ενδυνάμωση της θέσης τους, παρά τις δυσκολίες του περιβάλλοντος. Οι μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η ελληνική οικονομία επιβάλλουν όχι απλώς συνέχιση, αλλά ένταση των προσπαθειών. Η Τράπεζα της Ελλάδος θα συνεχίσει να ενθαρρύνει τις τράπεζες προς την κατεύθυνση αυτή».

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του δυσμενούς σεναρίου -συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων μέτρων βελτίωσης του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας που έχουν ήδη λάβει οι τράπεζες- η Εθνική Τράπεζα εμφανίζει δείκτη βασικών κεφαλαίων Core Tier 19,7%, η Alpha Bank 8,2%, το Τ. Τ. 7,1%, η Τράπεζα Πειραιώς 6,3%, η Eurobank 7,6% και η ΑΤΕ 6%.

Υπό το δυσμενές σενάριο, όταν δεν ληφθούν υπόψη τα πρόσθετα μέτρα, από τις 6 ελληνικές τράπεζες, οι 4 βρίσκονται άνω του ορίου αναφοράς 5% (Εθνική Τράπεζα, Alpha Bank, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και Τράπεζα Πειραιώς), μία βρίσκεται οριακά κάτω του ορίου αναφοράς 5% (EFG Eurobank, 4,9%) και μία βρίσκεται σημαντικά κάτω του ορίου 5% (ΑΤΕbank -0,8%). Ωστόσο, όπως τονίζει η ΤτΕ, ο υπολογισμός των δράσεων που έχουν αναληφθεί -όπως η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΤΕ Bank που ολοκληρώθηκε πριν από λίγες ημέρες, η πώληση της θυγατρικής της Eurobank στην Πολωνία και η απορρόφηση της επενδυτικής εταιρείας Δίας- αποδίδει μια πιο αντιπροσωπευτική εικόνα της κεφαλαιακής θέσης των τραπεζών.

Η πανευρωπαϊκή άσκηση διενεργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (ΕΒΑ) και συμμετείχαν 90 τράπεζες από 21 χώρες. Από αυτές 8 παρουσίασαν δείκτη επάρκειας μικρότερο του ελαχίστου ορίου του 5%, εκ των οποίων 5 ισπανικές (Banco Pastor, Caja de Ahorros del Mediterraneo, Banco Grupo Caja3, CatalunyaCaixa, Unnim), δύο ελληνικές (ATE και Eurobank, οι οποίες όμως ήδη έχουν προχωρήσει σε κινήσεις ενίσχυσης κεφαλαίων) και μία αυστριακή.