ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αισιοδοξία την επόμενη μέρα της συμφωνίας

Η μείωση του επιτοκίου δανεισμού προς την Ελλάδα και η επιμήκυνση της περιόδου αποπληρωμής των δανείων θα βελτιώσουν σε σημαντικό βαθμό τη βιωσιμότητα του χρέους της και το πρόγραμμα αναχρηματοδότησής του, δήλωσε χθες ο επίτροπος Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων κ. Ολι Ρεν, αναφερόμενος στη συμφωνία της Συνόδου Κορυφής για την Ελλάδα. Το ελληνικό δημόσιο χρέος θα μειωθεί περίπου 52 δισ. ευρώ μέχρι το 2015 χάρη στη μείωση επιτοκίων και τη μεγάλη επέκταση της περιόδου αποπληρωμής των δανείων από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

Την ίδια στιγμή, υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Κομισιόν διαβεβαίωσε ότι εάν τελικά σημειωθεί υποβάθμιση της Ελλάδας λόγω αθέτησης υποχρεώσεων (sd), θα διαρκέσει «λίγες ημέρες».

«Η Ελλάδα θα λάβει την απαραίτητη χρηματοδότηση προκειμένου να υποστηρίξει την προσπάθειά της να εξυγιάνει τα δημόσια οικονομικά και να ανακτήσει την ανταγωνιστικότητά της», δήλωσε χθες ο κ. Ρεν προσθέτοντας ότι η «εθελοντική» συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα αποτελεί σημαντική βοήθεια για την επίτευξη του στόχου. Εν τω μεταξύ, η Κομισιόν βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με τους τρεις μεγάλους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης, οι οποίοι δεν θα υποβαθμίσουν την Ελλάδα πριν γίνει η πρώτη ανταλλαγή ή μετακύλιση ελληνικού ομολόγου. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ομοφωνία μεταξύ των τριών οίκων αξιολόγησης για το πώς θα βαθμολογήσουν την ελληνική πιστοληπτική ικανότητα.

Ωστόσο, η Κομισιόν θεωρεί πως δεδομένου ότι η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους θα βελτιωθεί σημαντικά μετά τη συμφωνία, πιθανή υποβάθμιση της Ελλάδας θα γίνει για τεχνικούς λόγους και πολύ γρήγορα οι οίκοι θα αναβαθμίσουν την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας.

Ως το τέλος του 2014

Το νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης της Ελλάδας θα έχει ύψος 159 δισ. ευρώ και θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του 2014. Τα 109 δισ. ευρώ θα προέλθουν από τον επίσημο τομέα, δηλαδή την Ευρωζώνη και το ΔΝΤ. Η Ευρωζώνη θα δανείζει πλέον την Ελλάδα μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) και όχι μέσω διμερών δανείων όπως γινόταν στο πλαίσιο του πρώτου Μνημονίου. Από τα 109 δισ. ευρώ, τα 28 δισ. προέρχονται από τις αποκρατικοποιήσεις και τα 20 δισ. αφορούν την επαναγορά ομολόγων. Σημειώνεται ότι τα 45 δισ. ευρώ του πρώτου πακέτου (Μνημόνιο) που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί δεν περιλαμβάνονται στα 109 δισ.

Επίσης 20 δισ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για την επανακεφαλαιοποίηση ελληνικών τραπεζών, στην περίπτωση που δεν καταφέρουν να αντλήσουν πόρους από τις αγορές. Η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα υπολογίζεται σε 50 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του 2014, ενώ συνολικά οι χρηματοδοτήσεις που θα λάβει η Ελλάδα από τον ιδιωτικό τομέα υπολογίζονται από τη διεθνή ένωση τραπεζών (IIF) σε 135 δισ. ευρώ μέχρι και το 2020.

Οι οικονομικές απώλειες που θα υποστούν τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες από τη συμμετοχή τους στα προγράμματα ανταλλαγής, μετακύλισης και επαναγοράς ελληνικών ομολόγων υπολογίζονται ότι θα είναι κατά μέσον όρο το 21% της παρούσας τρέχουσας αξίας των ομολόγων που κατέχουν. Στα 159 δισ. ευρώ θα πρέπει να προστεθούν και τουλάχιστον 28 δισ. ευρώ που θα προκύψουν από το ελληνικό πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων.

Αθέτηση υποχρέωσης

Ο όρος selective default (SD) αποτελεί βαθμό αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας. Οι οίκοι αξιολόγησης χρησιμοποιούν διαφορετικούς όρους για να αποδώσουν αυτόν τον βαθμό. Για παράδειγμα, ο οίκος Standard & Poor’s χρησιμοποιεί τον όρο selective default, ο οίκος Fitch έναν παρόμοιο (restrictive default), ενώ η Moody’s χρησιμοποιεί τον όρο default. Ουσιαστικά λένε το ίδιο πράγμα και αναφέρονται στην περίπτωση της αθέτησης κάποιας υποχρέωσης. Κατ’ αρχήν, ο όρος default δεν σημαίνει χρεοκοπία (bankruptcy ή insolvency), η οποία αναφέρεται στην περίπτωση της παύσης πληρωμών.