ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρόταση για ασυμβίβαστο υπουργού-βουλευτή

Η θέσπιση ασυμβίβαστου του αξιώματος του υπουργού με την ιδιότητα του βουλευτή είναι μία από τις σημαντικές τομές που περιέχει η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση και αποσκοπούν στην ενίσχυση της διαφάνειας στη λειτουργία του πολιτικού συστήματος και την απεξάρτησή του από εξωθεσμικά κέντρα. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, που παρουσίασε χθες ο πρόεδρος του κόμματος Αντώνης Σαμαράς θέτοντάς τη σε δημόσια διαβούλευση, προβλέπει επίσης: την εκλογή και ενίσχυση του ρυθμιστικού ρόλου του Προέδρου της Δημοκρατίας ως αντίβαρο στο πρωθυπουργικοκεντρικό χαρακτήρα του πολιτεύματος. Τη θέσπιση χρονικών ορίων ως προς τη θητεία του πρωθυπουργού, την επανεξέταση του αριθμού των βουλευτών και των βουλευτών Επικρατείας. Την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, την κατάργηση όπως ισχύει σήμερα της αποσβεστικής προθεσμίας ως προς την ποινική ευθύνη των υπουργών και την αναθεώρηση της διάταξης για την ασυλία των βουλευτών.