ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με εισφορά η μετατροπή παραθεριστικών περιοχών σε πρώτης κατοικίας

Τη μετατροπή παραθεριστικών περιοχών σε περιοχές πρώτης κατοικίας με εισφορά σε χρήμα αλλά χωρίς αύξηση συντελεστή, την απαγόρευση επέκτασης σχεδίων πόλης σε εκτάσεις οικοδομικών συνεταιρισμών και τη δικαιότερη φορολόγηση των εκτάσεων που δεν δύνανται να δομηθούν προτείνει, μεταξύ άλλων, το σχέδιο νόμου για το ρυθμιστικό της Αττικής. Εξειδικεύοντας τα μέτρα που έγιναν στα μέσα Ιουλίου γνωστά, το σχέδιο νόμου ζητεί μείωση συντελεστών δόμησης, ιδίως στις περιοχές όπου υπήρχε μαζική «τακτοποίηση» ημιυπαιθρίων.

Το σχέδιο νόμου, με το οποίο θα θεσμοθετηθεί το νέο ρυθμιστικό σχέδιο της Αττικής, αναρτήθηκε πριν από λίγες ημέρες στο site του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας, εγκαινιάζοντας ουσιαστικά τη διαβούλευση. Ειδικά για τα πολεοδομικά ζητήματα της Αττικής προβλέπει τα εξής:

– Απαγορεύονται νέες επεκτάσεις στα σχέδια πόλης, αν δεν έχουν ολοκληρωθεί οι επεκτάσεις που τυχόν βρίσκονται σε εξέλιξη σε έναν δήμο.

– Οι περιοχές στις οποίες θα γίνονται οι επεκτάσεις θα επιλέγονται βάσει πληθυσμιακών κριτηρίων. Θα πρέπει να αποφεύγεται αυτές να πραγματοποιούνται σε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας και στις περιοχές με μεγάλες κλίσεις. «Τυχόν υφιστάμενη δόμηση σε μια περιοχή δεν συνιστά λόγο πολεοδόμησης αυτής, αν δεν καλύπτονται τα λοιπά κριτήρια για την αναγκαιότητα της επέκτασης και την καταλληλότητα της θέσης», σημειώνεται στο σχέδιο νόμου. Η πρόβλεψη αυτή βρίσκεται στη βάση της λογικής της νομολογίας του ΣτΕ, που ορίζει ότι ο πολεοδομικός σχεδιασμός δεν πρέπει να εγκλωβίζεται από τα τετελεσμένα (λ.χ. αυθαίρετη δόμηση).

– Επιτρέπεται η μετατροπή περιοχών β΄ κατοικίας σε περιοχές α΄ κατοικίας, αλλά χωρίς αύξηση συντελεστή. Στην περίπτωση αυτή, οι ιδιοκτήτες θα οφείλουν εισφορά σε χρήμα προς τον δήμο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων χώρων. Προκειμένου να συμβεί η αλλαγή αυτή, ο δήμος θα πρέπει να αποδείξει ότι τουλάχιστον 30% των σπιτιών έχουν μετατραπεί σε μόνιμες κατοικίες.

– Δεν επιτρέπεται η επέκταση σχεδίων σε εκτάσεις οικοδομικών συνεταιρισμών στην Αττική και η ίδρυση νέων.

– Οργανωμένες οικιστικές αναπτύξεις μπορούν να γίνονται σε περιοχές επεκτάσεων και όχι… «στη μέση του πουθενά».

– Τα γενικά πολεοδομικά σχέδια θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την αύξηση της πυκνότητας που έχει προκύψει με την «τακτοποίηση» ημιυπαιθρίων και να προχωρούν σε μειώσεις συντελεστή δόμησης.

– Δεν επιτρέπεται αύξηση συντελεστή σε εντός σχεδίου περιοχές. Κατ’ εξαίρεση μόνο σε «ειδικές ζώνες», στις οποίες μπορεί να γίνει και μεταφορά συντελεστή (πρόκειται για μια «ξεχασμένη» πλέον ρύθμιση, μετά τις διαδοχικές εμπλοκές της στο Συμβούλιο της Επικρατείας). Στην τελευταία περίπτωση, η μεταφορά συντελεστή θα γίνεται εντός δήμου ή ανά ομάδα όμορων δήμων.

– Στις εκτός σχεδίου περιοχές δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί σύστασης καθέτου ιδιοκτησίας.

– Η φορολογία των ακινήτων στις εκτός σχεδίου περιοχές θα πρέπει να εξαρτάται από τις δυνατότητες χρήσης και δόμησής τους. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική πρόβλεψη, καθώς ακόμη και σήμερα η Πολιτεία φορολογεί ως οικοδομήσιμα οικόπεδα τα αγροτεμάχια.

– Εκτός από την αύξηση της αρτιότητας στα 20 στρέμματα και τη θέσπιση ελάχιστου ορίου παρεκκλίσεων τα 4 στρέμματα, σε όλα τα εκτός σχεδίου οικόπεδα στην Αττική δεν θα επιτρέπεται η ανέγερση περισσοτέρων του ενός κτιρίων, το οποίο θα είναι ενιαίο.

– Τέλος, για την αποθάρρυνση της εκτός σχεδίου δόμησης δίνεται η δυνατότητα επιβάρυνσης της οικοδομικής άδειας με ειδικό αντισταθμιστικό τέλος, υπέρ του Πράσινου Ταμείου.