ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Μαχαίρι» στις δαπάνες υγείας

Εξοικονόμηση 182,57 εκατ. ευρώ τη διετία 2013-2014 εκτιμάται ότι θα αποδώσει η οριοθέτηση στα 1.500 ευρώ του ποσού που μπορεί να καλύψει ένα ασφαλιστικό Ταμείο για τις ετήσιες δαπάνες ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης κάθε ασφαλισμένου. Ταυτοχρόνως, προτείνεται και εφαρμογή του θεσμού της «συνασφάλισης». Στόχος είναι η είσπραξη εσόδων από την «υπερβάλλουσα χρήση» των ιατρικών υπηρεσιών. Σύμφωνα με την πρόταση οι δικαιούχοι ιατρικής περίθαλψης στα νοσοκομεία, καθώς και στα εξωτερικά ιατρεία της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (δημοσίου και ιδιωτικού χαρακτήρα συμβεβλημένου με τα ασφαλιστικά Ταμεία) θα έχουν κάλυψη μέχρι ποσού 1.500 ευρώ ετησίως από τα ασφαλιστικά τους ταμεία για τις μηνιαίες επισκέψεις τους για συνταγογράφηση, για 2 check up τον χρόνο και 1 νοσηλεία σε ιδιωτικό ή κρατικό θεραπευτήριο (δηλαδή 4 μέρες με βάση τη μέση διάρκεια νοσηλείας). Οποιος υπερβαίνει το ποσό θα καταβάλει πλέον 10 ευρώ ανά επίσκεψη και το 15% του ημερήσιου νοσηλίου! Η εφαρμογή του μέτρου αυτού εκτιμάται ότι θα αποδώσει την εξοικονόμηση 182,57 εκατ. ευρώ τη διετία 2013-2014.

Επίσης, στις προτάσεις που έχουν πιθανότητες να εγκριθούν από τους επικεφαλής των κομμάτων περιλαμβάνεται και η αναβολή, για μετά το 2016, της πληρωμής δύο δόσεων από τα αναδρομικά των δικαστών. Από το συγκεκριμένο μέτρο θα εξοικονομηθούν 280 εκατ. ευρώ.