ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δέσμευση πιστώσεων ΜΚΟ και σωματείων

Με πρωθυπουργική εντολή δεσμεύεται το υπόλοιπο των εγγεγραμμένων στον κρατικό προϋπολογισμό πιστώσεων προς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και σωματεία, ενώ παράλληλα, ζητείται μέχρι αύριο η ενημέρωση της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης για το ύψος των πιστώσεων που θα εξοικονομηθούν. Παράλληλα, από μηδενική βάση θα επανεξεταστούν όλες οι επιχορηγήσεις που θα δίνονταν σε ΜΚΟ το 2013. Τα παραπάνω ανακοίνωσε χθες με επιστολή του προς όλους τους υπουργούς ο γενικός γραμματέας της κυβέρνησης, κ. Παναγιώτης Μπαλτάκος.

Εδώ και τουλάχιστον 14 χρόνια, ΜΚΟ, οργανώσεις και φορείς ζητούν από την Πολιτεία την κατάρτιση ενιαίου μητρώου των ΜΚΟ και οργανώσεων, ώστε «να ξεχωρίσει η ήρα από το στάρι» όπως χαρακτηριστικά τονίζει ο πρόεδρος της Praksis, κ. Τζανέτος Αντύπας, οργάνωσης που παρέχει δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, νομική βοήθεια, κ.λπ., σε κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες. Το συνολικό τοπίο παραμένει θολό, καθώς τουλάχιστον 12 φορείς τηρούν μητρώα εγγεγραμμένων οργανώσεων, όπως αναφέρεται και σε πρόσφατη μελέτη για τις εθελοντικές οργανώσεις στην Ελλάδα που διενεργήθηκε για λογαριασμό της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς. Οι συντάκτες της μελέτης βρέθηκαν μπροστά σε αδιέξοδο, το οποίο από πρώτο χέρι γνωρίζουν άνθρωποι ενεργών ΜΚΟ. «Σχεδόν κάθε υπουργείο τηρεί δικό του μητρώο» συνεχίζει ο κ. Τζ. Αντύπας. «Αλλο έχει το υπουργείο Εξωτερικών (σ.σ. καταχωρεί 528 οργανώσεις), άλλο το Περιβάλλοντος, άλλο το Εργασίας, άλλο το Υγείας, άλλο το Πολιτισμού. Οταν ορισμένες δραστηριότητες τόσο της Praksis όσο και άλλων ΜΚΟ εμπίπτουν στην αρμοδιότητα περισσότερων του ενός υπουργείου, είμαστε υποχρεωμένοι να εγγραφούμε στα αντίστοιχα μητρώα», εξηγεί.

Η προαναφερθείσα μελέτη υπογράμμιζε ότι οι εκτιμήσεις για τον αριθμό τους ποικίλλουν. Η «αδυναμία χαρτογράφησης» ανέφερε, «οφείλεται και στο γεγονός ότι δεν τηρείται ένας εθνικός κατάλογος για τις οργανώσεις ανά την Επικράτεια». Σύμφωνα με καταμέτρηση της οργάνωσης «Εργο Πολιτών» τον Σεπτέμβριο του 2011 (η οργάνωση καταργήθηκε ως φορέας το 2011), ανέρχονταν σε 6.700, ενώ σε προγενέστερη καταγραφή από τον τότε πρόεδρο της Επιτροπής ΜΚΟ του υπ. Εξωτερικών, Νικήτα Λιοναράκη, έφθαναν τις 30.000. Η αιτιολογική έκθεση της Βουλής για το νομοσχέδιο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας ανέφερε 1.500 – 2.000 οργανώσεις, μόνο 200 με 300 εκ των οποίων ήταν ενεργές. Τα Πρωτοδικεία, από την πλευρά τους, τηρούν στοιχεία για τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, τα οποία για το διάστημα 1971 – 1991 έφταναν τα 17.181.

Ερωτήματα

Το πρόβλημα εντείνει «η απουσία σαφώς προσδιορισμένου νομικού πλαισίου για τις ΜΚΟ» υπογραμμίζει από την πλευρά του ο διευθυντής του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) και δικηγόρος, κ. Πάνος Χριστοδούλου, που εκφράζει απορία για το περιεχόμενο της ανακοίνωσης. «Δεν αποσαφηνίζεται αν θα αφεθούν ημιτελή κάποια προγράμματα». Ενα από τα πέντε προγράμματα του ΕΣΠ χρηματοδοτείται από το υπ. Εργασίας, και τα υπόλοιπα από ευρωπαϊκά κονδύλια.