ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συμφωνία σε δύο σημεία για το νέο μοντέλο εφεδρείας

Η εφαρμογή του νέου μοντέλου της εργασιακής εφεδρείας, παρά τις κόκκινες γραμμές που είχαν τεθεί από τη ΔΗΜΑΡ, έχει «κλειδώσει» με τον όρο να μετονομάζεται σε διαθεσιμότητα. Αν και υπάρχουν ακόμη σημεία που χρήζουν περισσότερων διευκρινίσεων ο δρόμος για την απομάκρυνση σε πρώτη φάση 20.000 υπαλλήλων μέσα στο 2013 και άλλων 15.000 το 2014, έχει ανοίξει. Η κυβέρνηση έχει συμφωνήσει σε δύο σημεία-κλειδιά: η συνταξιοδοτική ωρίμανση να οδηγεί τους υπαλλήλους στη σύνταξη και η αρνητική αξιολόγηση σε διαθεσιμότητα.

Οι υπουργοί Οικονομικών Γ. Στουρνάρας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Αντ. Μανιτάκης επεξεργάζονται τις νέες ρυθμίσεις, με βάση τις οποίες αποχωρούν, είτε συνταξιοδοτούμενοι είτε υπαγόμενοι σε καθεστώς διαθεσιμότητας 35.000 – 40.000 υπάλληλοι μέχρι το 2014. Σε διαθεσιμότητα αρχικώς θα τεθούν όσοι έχουν υποπέσει σε σημαντικά αδικήματα (πειθαρχικά ή εργασιακά), καθώς και όσοι κριθούν μη ικανοί να υπηρετούν στο Δημόσιο. Υπολογίζεται ότι μόνο από πειθαρχικά αδικήματα θα τεθούν σε διαθεσιμότητα 3.000 υπάλληλοι. Παράλληλα, μέχρι το 2015 άλλοι 110.000 εργαζόμενοι θα βρεθούν εκτός Δημοσίου λόγω της συμπλήρωσης ορίου ηλικίας, αλλά και της διακοπής των συμβάσεων. Στην κατεύθυνση αυτή το υπουργείο Διοικ. Μεταρρύθμισης συλλέγει στοιχεία για τον αριθμό των υπαλλήλων που μπορούν να συνταξιοδοτηθούν έως το 2015. Αγκάθι σε όλη τη διαδικασία είναι ότι η διοίκηση έχει θολή εικόνα για την προϋπηρεσία χιλιάδων υπαλλήλων στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και τον αριθμό των εργαζομένων που θα ήθελαν να αναγνωρίσουν πλασματικά χρόνια (εκπαίδευση, στρατός κ.λπ.) για να υπολογιστούν στην προϋπηρεσία τους. Κατά πληροφορίες, εξετάζεται να τεθεί μια καταληκτική ημερομηνία, μέχρι την οποία οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν τον χρόνο προϋπηρεσίας τους. Οταν εκπνεύσει η συγκεκριμένη προθεσμία, τότε δεν θα έχουν δικαίωμα να αναγνωρίσουν τα πλασματικά χρόνια. Με μέτριους υπολογισμούς, το συνολικό όφελος για 30.000 συνταξιοδοτήσεις κυμαίνεται στα 135 εκατ. ευρώ.