ΠΟΛΙΤΙΚΗ

To υπουργείο Οικονομικών, η ΕΑΒ και τα F-16

To υπουργείο Οικονομικών, η ΕΑΒ και τα F-16

Τις κινήσεις που έχουν γίνει τους τελευταίους μήνες προκειμένου να επιλυθούν χρονίζοντα προβλήματα της ΕΑΒ υπερασπίζονται κύκλοι του υπουργείου Οικονομικών, με αφορμή το ρεπορτάζ της «Κ» το περασμένο Σάββατο 10 Οκτωβρίου, σχετικά με τον κίνδυνο απώλειας για τη βιομηχανία δύο υποπρογραμμάτων που αφορούν την παγκόσμια συμπαραγωγή F-16 και C-130J. Το ρεπορτάζ της «Κ» ανέδειξε υφιστάμενους κινδύνους για τη δυνατότητα της ΕΑΒ να συμμετάσχει σε διεθνή προγράμματα, αλλά και, μεσοπρόθεσμα, να εξυπηρετεί έργα κρίσιμης σημασίας για τις Ενοπλες Δυνάμεις.

Με αφορμή το ρεπορτάζ της «Κ», κύκλοι του υπουργείου Οικονομικών σχολίασαν ότι η πλήρωση της θέσης του διευθύνοντος συμβούλου γίνεται «μέσα από προβλεπόμενη σταδιακή διαδικασία, η οποία τηρείται» και προφανώς «δεν συνιστάται να την παραβιάζουμε». Εν συνεχεία τονίζουν ότι το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας δινόταν εκτός νομικού πλαισίου στο ίδιο ύψος για όλους. Επισημαίνουν ότι αυτό νομιμοποιήθηκε και εκλογικεύθηκε. «Υποθέτουμε ότι δεν συνιστάται να δίνεται επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας π.χ. σε υπαλλήλους γραφείων, και κατανοείται η επίδραση ενός τέτοιου χειρισμού στον ευρύτερο δημόσιο τομέα;», διερωτώνται οι ίδιοι κύκλοι. Αναφέρονται ακόμα στη διαδικασία εσωτερικού ελέγχου, περιγράφοντάς την ως «θεμελιώδες εργαλείο» για την εύρυθμη και διαφανή λειτουργία των επιχειρήσεων. «Συνιστάται να παραλείψουμε αυτή τη θεμελιώδη λειτουργία, όταν μάλιστα προϋπήρχαν ευρήματα από προηγούμενους ελέγχους στις συστάσεις των οποίων η εταιρεία δεν είχε συμμορφωθεί επί τριετία;», επισήμαιναν.

Οι ίδιες πηγές προσέθεταν πως το υπουργείο Οικονομικών έχει μεριμνήσει για fast track διαδικασία προσλήψεων προσωπικού ορισμένου χρόνου. Ανέφεραν, χαρακτηριστικά, ότι «προσελήφθησαν 80 ΣΟΧ διάρκειας έως 5 ετών για το πρόγραμμα αναβάθμισης 84 Α/Φ F-16 της Π.Α. σε εκδοχή Viper με τη Lockheed Martin» και ότι «στις 4/8/2020, ξεκίνησε η διαδικασία πρόσληψης ακόμη 282 εργαζομένων». Πηγές ανέφεραν ότι το πρόγραμμα του C-130 δεν αντιμετωπίζει προβλήματα, ενώ ως προς το F-16, οι καθυστερήσεις αφορούν την εταιρεία-πελάτη. Ως προς την επιλογή της Lockheed Martin να μη θεωρεί την ΕΑΒ «αποκλειστική πηγή» για το πρόγραμμα του F-16, ανέφεραν ότι αυτό συνδέεται με την πρόθεση της εταιρείας να αυξήσει την παραγωγή της παγκοσμίως.