ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σύνοδος Κορυφής: «Έντονη αποδοκιμασία» των τουρκικών προκλήσεων

Σύνοδος Κορυφής: «Έντονη αποδοκιμασία» των τουρκικών προκλήσεων

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ – ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ. Τo Ευρωπαϊκό Συμβούλιο «επαναβεβαιώνει τα συμπεράσματα της 2ας Οκτωβρίου 2020 και εκφράζει έντονη αποδοκιμασία για τις νέες μονομερείς και προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατων ερευνητικών δραστηριοτήτων», σύμφωνα με τα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής που μόλις ολοκληρώθηκε.

Όπως αναφέρεται στα συμπεράσματα: «Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Τουρκία να σεβαστεί τα ψηφίσματα 550 και 789 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και τονίζει τη σημασία του καθεστώτος των Βαρωσίων, και επαναλαμβάνει την πλήρη αλληλεγγύη του προς την Ελλάδα και την Κύπρο».

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, επιπλέον, «καλεί την Τουρκία να αντιστρέψει αυτές τις ενέργειες και να εργαστεί για τη μείωση των εντάσεων κατα τρόπο συνεπή και συστηματικό. Θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί στενά το ζήτημα, προκειμένου να υπάρξει συνέχεια στα συμπερασματα του της 2ας Οκτωβρίου 2020.