ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τρεις νέες NAVTEX από Τουρκία σε Αιγαίο και Μεσόγειο

Τρεις νέες NAVTEX από Τουρκία σε Αιγαίο και Μεσόγειο

Tρεις νέες NAVTEX εξέδωσε η Τουρκία για δύο ασκήσεις στο Αιγαίο και μία άσκηση στη Μεσόγειο.

Πρόκειται για άσκηση στις 22-23 Οκτωβρίου στη Μεσόγειο, άσκηση στις 19-21 Οκτωβρίου στο Αιγαίο και άσκηση στις 19-20 Οκτωβρίου, επίσης στο Αιγαίο. Ανακοινώνονται και οι συντεταγμένες από το τουρκικό Γραφείο Ναυσιπλοΐας, Υδρογραφίας και Ωκεανογραφίας.

Πηγή: Καθημερινή Κύπρου