ΒΟΥΛΗ

Τροπολογία: Παράταση έως 28.2.2021 για τις δηλώσεις πόθεν έσχες

Τροπολογία: Παράταση έως 28.2.2021 για τις δηλώσεις πόθεν έσχες

Την παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων-πόθεν έσχες έως τις 28.2.2021 προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Δικαιοσύνης που παρουσίασε στην Ολομέλεια ο Κ. Τσιάρας, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Η παράταση κρίθηκε αναγκαία δεδομένου του γενικού περιορισμού της κυκλοφορίας για τον αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού.

Με άλλη διάταξη, προτείνεται να προσδιορίζεται ειδική διαδικασία για τον ορισμό νέας δικασίμου, σε περίπτωση που η συζήτηση της υπόθεσης οποιουδήποτε βαθμού δικαιοδοσίας και οποιασδήποτε διαδικασίας δεν εκφωνήθηκε, στη διάρκεια ισχύος της ΚΥΑ με την οποία ανεστάλη η λειτουργία των δικαστηρίων. Αυτεπαγγέλτως, με πράξη του προέδρου του τμήματος ή του δικαστή, ορίζεται η μέρα και η ώρα συζήτησης στο ακροατήριο στην πλέον σύντομη διαθέσιμη δικάσιμο.

Επίσης ρυθμίζονται θέματα αναφορικά με τα πειθαρχικά και τα δικαιοδοτικά όργανα του ποδοσφαίρου. Καθίσταται, ειδικότερα, δυνατή η συγκρότηση της πειθαρχικής επιτροπής της ΕΠΟ που είναι εκ του καταστατικού της, το πρωτοβάθμιο πειθαρχικό όργανο και απαρτίζεται από πρωτοδίκες. Όπως ανέφερε ο υπουργός Δικαιοσύνης «η προτεινόμενη τροποποίηση είναι επιβεβλημένη ώστε να καταστεί εύρυθμη η λειτουργία των πειθαρχικών και δικαιοδοτικών οργάνων του ποδοσφαίρου».

Επιπλέον εισάγεται μεταβατική διάταξη για τη θητεία των ήδη υπηρετούντων δικαστών στα πειθαρχικά και δικαιοδοτικά όργανα του ποδοσφαίρου, «ώστε να επιτυγχάνεται η εκδίκαση των υποθέσεων στα πειθαρχικά και δικαιοδοτικά όργανα του ποδοσφαίρου από τiς ήδη συγκροτηθείσες επιτροπές χωρίς να σημειώνεται καθυστέρηση στην εκδίκασή τους».

Πηγή: ΑΠΕ – MΠΕ