Διαβουλεύσεων συνέχεια για κοινή δήλωση ηγετών σχετικά με την Τουρκία
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβουλεύσεων συνέχεια για κοινή δήλωση ηγετών σχετικά με την Τουρκία

50" χρόνος ανάγνωσης

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ – ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ. Συνεχίστηκαν χθες οι διαβουλεύσεις για το περιεχόμενο της κοινής δήλωσης των ηγετών σχετικά με την Τουρκία. Το αρχικό προσχέδιο συζητήθηκε εκτεταμένα στη συνάντηση των μονίμων αντιπροσώπων των κρατών-μελών. Η Κύπρος ειδικά πρότεινε τη ριζική αναμόρφωσή του. Μεταξύ άλλων, εισηγήθηκε την απάλειψη των αναφορών στα μέτρα της θετικής ατζέντας (τελωνειακή ένωση, διάλογοι υψηλού επιπέδου, επαφές μεταξύ ανθρώπων) και την αναφορά στην Πολυμερή Διάσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο, προτείνοντας να αντικατασταθεί με αναφορά στην «έντονη ανησυχία» της Ε.Ε. για τη «συνεχιζόμενη και βαθιά ανησυχητική διολίσθηση» του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Τουρκία.

Αξιωματούχος της Ε.Ε. επιβεβαίωσε ότι θα υπάρξει αναφορά στο κράτος δικαίου και στα ανθρώπινα δικαιώματα στην τελική μορφή της κοινής δήλωσης. Νεότερο προσχέδιο που κυκλοφόρησε χθες περιείχε ειδικό σημείο που ανέφερε: «Το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα παραμένουν ζωτική ανησυχία.

Ο διάλογος σε αυτά τα ζητήματα παραμένει αναπόσπαστο μέρος της σχέσης Ε.Ε.-Τουρκίας». «Πρέπει να πετύχουμε μία ισορροπία» στο μήνυμα προς την Τουρκία, σημείωσε ο ίδιος αξιωματούχος. «Στενότερη συνεργασία, αλλά με ισχυρή αιρεσιμότητα».