ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αυτόνομος οργανισμός ασύλου στην Ε.Ε.

Η δεύτερη πρόταση στο νέο σύμφωνο που αποκτά νομική υπόσταση

aytonomos-organismos-asyloy-stin-e-e-561416152

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ-ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ. Σε συμφωνία κατέληξαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το συμβούλιο για την αναβάθμιση της ευρωπαϊκής υπηρεσίας υποστήριξης του ασύλου (EASO) σε Οργανισμό Ασύλου της Ε.Ε. (EEAA). Πρόκειται για τη δεύτερη πρόταση ενταγμένη στο νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο που αποκτά νομική υπόσταση, δέκα μήνες μετά την παρουσίαση του συνολικού πακέτου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (είχε προηγηθεί η τροποποίηση της Οδηγίας για την «μπλε κάρτα», που αφορά τους όρους διαμονής και εργασίας εργαζομένων υψηλής εξειδίκευσης από τρίτες χώρες).

Οπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση της Κομισιόν για τον νέο κανονισμό, «με την ανάθεση ενισχυμένης εντολής, όπως προβλέπεται στην παρούσα πρόταση, η EASO μετατρέπεται σε αυτόνομο οργανισμό, ο οποίος είναι ικανός να παρέχει στα κράτη-μέλη την απαιτούμενη επιχειρησιακή και τεχνική συνδρομή, εντείνοντας την πρακτική συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών-μελών, στηρίζοντας τη βιώσιμη και δίκαιη κατανομή των αιτήσεων διεθνούς προστασίας, παρακολουθώντας και αξιολογώντας την εφαρμογή του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου και τις ικανότητες των συστημάτων ασύλου και υποδοχής στα κράτη-μέλη και διασφαλίζοντας τη σύγκλιση στην αξιολόγηση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας σε ολόκληρη την Ενωση».

Ο αρμόδιος αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς, δήλωσε σχετικά ότι η συμφωνία για τον EEAA είναι ένα «πρώτο σημαντικό θεμέλιο» στην προσπάθεια οικοδόμησης ενός «συνεκτικού και λειτουργικού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου». Ο νέος Οργανισμός, σύμφωνα με τον κ. Σχοινά, «θα επιφέρει απτή διαφορά στις διαδικασίες ασύλου, βελτιώνοντας την προστασία των ατόμων και αντιμετωπίζοντας τα κενά, ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερη σύγκλιση μεταξύ των συστημάτων ασύλου των κρατών-μελών».

Η επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων, Ιλβα Γιόχανσον, από την πλευρά της, δήλωσε «ιδιαίτερα ικανοποιημένη» με τη συμφωνία και τόνισε: «Χρειαζόμαστε επίσης υψηλά και συγκλίνοντα πρότυπα υποδοχής σε όλα τα κράτη-μέλη. Ο νέος Οργανισμός θα συμβάλει στην επίτευξη αυτού του στόχου, αξιοποιώντας το εξαιρετικό έργο της EASO».

Ο ΕΕΑΑ θα έχει αυξημένες αρμοδιότητες παρακολούθησης και καταγραφής των πεπραγμένων των υπηρεσιών ασύλου και υποδοχής των κρατών-μελών, ώστε να «διασφαλίσει πιο συνεπείς πρακτικές ανά την Ευρώπη, σε πλήρη ευθυγράμμιση με την κοινοτική νομοθεσία». Η Επιτροπή, όπως αναφέρεται, θα μπορεί να εκδίδει συστάσεις και να λαμβάνει μέτρα υποστήριξης όπου κρίνεται απαραίτητο.

Ο συμβιβασμός εντός του συμβουλίου που επέτρεψε να επιτευχθεί η συμφωνία ήρθε πριν από περίπου τρεις εβδομάδες. Τότε, η Ελλάδα και οι άλλες τέσσερις χώρες πρώτης υποδοχής πρότειναν με επιστολή τους ο μηχανισμός παρακολούθησης του νέου Οργανισμού να τεθεί σε ισχύ μεταγενέστερα, όταν υπάρξει συμφωνία και για τον μηχανισμό αλληλεγγύης, συμπεριλαμβανομένων των όρων που θα διέπουν τη μετεγκατάσταση αιτούντων άσυλο από τις χώρες πρώτης υποδοχής στα υπόλοιπα κράτη-μέλη.

Το 2021 η EASO λειτουργεί με προϋπολογισμό 142 εκατ. ευρώ και προσωπικό περίπου 500 άτομα. Ομάδες υποστήριξης της υπηρεσίας βρίσκονται στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ιταλία, στην Ισπανία και τη Μάλτα. Την τελευταία δεκαετία η EASO κατέγραψε το 40% όλων των αιτήσεων ασύλου στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ιταλία και τη Μάλτα.