ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Φρένο» στα Ι.Χ. με κινητήρες εσωτερικής καύσης

«Φρένο» στα Ι.Χ. με κινητήρες εσωτερικής καύσης

Τον Κλιματικό Νόμο και το νέο πλαίσιο για την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ, αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και υπεράκτιων αιολικών πάρκων παρουσίασε προχθες στο υπουργικό συμβούλιο ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας.

Οι νομοθετικές πρωτοβουλίες αφορούν την ενεργειακή μετάβαση, την κλιματική αλλαγή και την κυκλική οικονομία. Πρόκειται για τον νέο Εθνικό Κλιματικό Νόμο και το σχέδιο νόμου που αφορά τον εκσυγχρονισμό της αδειοδοτικής διαδικασίας για έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, το πλαίσιο αδειοδότησης σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και ανάπτυξης υπεράκτιων αιολικών σταθμών.

Ειδικότερα, ο Κλιματικός Νόμος ορίζει το θεσμικό πλαίσιο για τη σταδιακή μείωση των ανθρωπογενών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με σκοπό την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας το 2050, καθώς και για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Ορίζονται εθνικοί ποσοτικοί στόχοι για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 55% το 2030 σε σχέση με το 1990, κατά 80% το 2040, με απώτερο στόχο την κλιματική ουδετερότητα το 2050. Στην τοποθέτησή του, μάλιστα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι όλα τα νέα ταξί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα πρέπει από το 2025 να είναι είτε ηλεκτρικά είτε μηδενικών εκπομπών ρύπων, πρόβλεψη που θα ισχύσει και για το 1/3 των ενοικιαζόμενων οχημάτων. Επιπλέον σημείωσε πως από το 2030 θα απαγορεύεται η πώληση νέων Ι.Χ. με κινητήρες εσωτερικής καύσης. Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε, επίσης, ότι από το 2023 σε όλα τα νέα σπίτια που θα κατασκευάζονται θα απαγορεύεται η εγκατάσταση καυστήρων πετρελαίου εκεί όπου υπάρχει επαρκές δίκτυο φυσικού αερίου.

Ολα τα ταξί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα είναι ηλεκτρικά ή μηδενικών εκπομπών ρύπων από το 2025.

Το νέο πλαίσιο αδειοδότησης των έργων ΑΠΕ αποσκοπεί στην επιτάχυνση της αδειοδότησης νέων έργων, τα οποία θα οδηγήσουν στην αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ σε ποσοστό 70% στην τελική κατανάλωση ενέργειας έως το 2030. Στόχος είναι η μείωση της διάρκειας αδειοδότησης νέων έργων σε λιγότερο από δύο χρόνια (με τη μείωση των σταδίων αδειοδότησης σε πέντε από επτά και των πιστοποιητικών από 91 σε μόλις 54) και η επιτάχυνση του ρυθμού υλοποίησης νέων επενδύσεων σε ΑΠΕ εκτιμώμενου ύψους 10 δισ. ευρώ.

Απλοποιείται, επίσης, το πλαίσιο αδειοδότησης της διαδικασίας εγκατάστασης και λειτουργίας μεμονωμένων σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, και καθορίζεται το πλαίσιο ενίσχυσης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ που συνδυάζονται με εγκαταστάσεις αποθήκευσης. Εισάγονται μεταβατικές διατάξεις για τη συμμόρφωση με το νέο πλαίσιο για την αδειοδότηση και χωροθέτηση σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και ορίζονται τρεις κατηγορίες αδειών: Εργα αμιγούς αποθήκευσης (μεμονωμένοι σταθμοί αποθήκευσης), έργα ΑΠΕ συνδυασμένα με μονάδες αποθήκευσης και καταναλωτές με ενσωματωμένη μονάδα αποθήκευσης. Ως προς τα υπεράκτια αιολικά πάρκα, στόχος είναι η δημιουργία πλαισίου για την ανάπτυξη υπεράκτιων αιολικών πάρκων, ισχύος τουλάχιστον 2 GW, έως το 2030. Πρόκειται για επενδύσεις που εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 6 δισ. ευρώ έως το τέλος της δεκαετίας.