ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΕ: Σκληρή γλώσσα προς Αγκυρα για Κύπρο – κράτος δικαίου

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ – ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ. Έντονα επικριτικά είναι τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της Ε.Ε. για την Τουρκία. Τα συμπεράσματα -η αντίδραση του Συμβουλίου στις εκθέσεις της Κομισιόν για τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες- περιλαμβάνουν την αναφορά ότι η Τουρκία «πρέπει να σταματήσει άλλες τις απειλές και τις ενέργειες που βλάπτουν τις σχέσεις καλής γειτονίας.

ΕΕ: Σκληρή γλώσσα προς Αγκυρα για Κύπρο – κράτος δικαίου

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ – ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ. Έντονα επικριτικά είναι τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της Ε.Ε. για την Τουρκία. Τα συμπεράσματα -η αντίδραση του Συμβουλίου στις εκθέσεις της Κομισιόν για τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες- περιλαμβάνουν την αναφορά ότι η Τουρκία «πρέπει να σταματήσει όλες τις απειλές και τις ενέργειες που βλάπτουν τις σχέσεις καλής γειτονίας.

Η Άγκυρα καλείται να «ομαλοποιήσει τις σχέσεις της με την Κυπριακή Δημοκρατία και να σεβαστεί την κυριαρχία όλων των κρατών-μελών της Ε.Ε. σχετικά με τα χωρικά τους ύδατα και τον εναέριο χώρο αλλά και τα κυριαρχικά τους δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων το δικαίωμα έρευνας και εκμετάλλευσης φυσικών πόρων, σύμφωνα με το Ενωσιακό και το Διεθνές Δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας».

Γίνεται εκτεταμένη αναφορά στη συνεχιζόμενη διολίσθηση του κράτους Δικαίου και τη συστηματική παρέκκλιση από την κοινή εξωτερική πολιτική της Ε.Ε. Η κριτική επεκτείνεται στα σημεία της Κοινής Δήλωσης Ε.Ε.-Τουρκίας στο μεταναστευτικό τα οποία δεν εφαρμόζει η Άγκυρα, αλλά και στην κακοδιαχείριση της οικονομίας.  

Το Συμβούλιο «σημειώνει με λύπη ότι η Τουρκία συνεχίζει να απομακρύνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ανακαλεί το προηγούμενο συμπέρασμά του που σημείωνε ότι οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Τουρκίας έχουν συνεπώς περιέλθει σε κατάσταση ακινησίας και ότι δεν δύναται να ανοίξουν ή να κλείσουν περαιτέρω κεφάλαια».