1919 – 1922 – Ιστορικά Φύλλα με την «Κ»: Βασιλικό διάγγελμα στα μέλη του στρατού

1919 – 1922 – Ιστορικά Φύλλα με την «Κ»: Βασιλικό διάγγελμα στα μέλη του στρατού

«Μεταξύ της 10ης και 11ης π.μ. αύριον επανέρχεται εκ του μετώπου επιβαίνων της “Κωνσταντινουπόλεως” ο Νικητής-Βασιλεύς», έγραφε η «Καθημερινή» στις 15 Σεπτεμβρίου 1919. Κλίμα νίκης απέπνεε και το διάγγελμα που απηύθυνε ο βασιλιάς προς τον στρατό, λίγο πριν αναχωρήσει από την Προύσα (δημοσιευόταν στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας)

1' 37" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

«Μεταξύ της 10ης και 11ης π.μ. αύριον επανέρχεται εκ του μετώπου επιβαίνων της “Κωνσταντινουπόλεως” ο Νικητής-Βασιλεύς», έγραφε η «Καθημερινή» στις 15 Σεπτεμβρίου 1919. Κλίμα νίκης απέπνεε και το διάγγελμα που απηύθυνε ο βασιλιάς προς τον στρατό, λίγο πριν αναχωρήσει από την Προύσα (δημοσιευόταν στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας). Για διάγγελμα που «διαπνέεται από την πνοήν της νίκης, της αυτοπεποιθήσεως και της συναισθήσεως ότι το πατριωτικόν καθήκον εξεπληρώθη εις ακέραιον» έκανε λόγο η εφημερίδα. Το διάγγελμα ανέφερε, μεταξύ άλλων: «[…] θέλω να σας ευχαριστήσω, θέλω να σας επαινέσω, αλλά φοβούμαι μήπως λόγοι δεν θα δυνηθούν να σας εκφράσουν ό,τι η καρδία Μου αισθάνεται. […] Το πολεμικόν έργον που η ΠΑΤΡΙΣ σάς διέταξε να κάμετε, το εξετελέσατε κατά τρόπον περίλαμπρον, και τώρα δεν σας απομένει παρά να εξασφαλίσετε τα αποτελέσματα αυτού, διά να δώσετε τον καιρόν να γίνη η πρέπουσα εργασία και οργάνωσις, διότι θα ήτο κρίμα να χαθούν τόσοι κόποι, τόσοι αγώνες, τόσαι θυσίαι, τόση δόξα».

Στο μέτωπο εκείνες τις ημέρες επικρατούσε σχετική ηρεμία. Το δελτίο στρατιωτικής καταστάσεως της 12ης Σεπτεμβρίου, το οποίο υπέγραφε ο αρχιστράτηγος Αν. Παπούλας, ανέφερε μόνο «αραιά πυρά πεζικού και πυροβολικού εκατέρωθεν εις τινά σημεία» στο μέτωπο του Εσκί Σεχίρ.

Στο διπλωματικό πεδίο, ωστόσο, οι διεργασίες ήταν έντονες. Τις αντανακλούσαν και αρκετά δημοσιεύματα ξένων εφημερίδων, που παρουσίαζε την ίδια ημέρα η «Καθημερινή». Η ιταλική πλευρά εξέφραζε φόβους «ότι αι αποφάσεις της Ελλάδος περί αφομοιώσεως της Μικρασίας, αποτελούσης ουσιαστικήν προσάρτησιν, δίδουν εις το ανατολικόν πρόβλημα τροπήν λίαν επικίνδυνον διά τας ιταλικάς βλέψεις» και έκανε λόγο για «ελληνικό πραξικόπημα».

Παράλληλα, η γαλλική πλευρά θεωρούσε ότι «αι ελληνικαί αξιώσεις θα προβληθούν εν καιρώ, αφ’ ου προηγουμένως υιοθετηθούν υπό της Αγγλίας, η οποία, ως πιστεύουν οι ενταύθα πολιτικοί, εμμένει πάντοτε εις το σχέδιον της δημιουργίας μεγάλης Ελλάδος, αποκλειστικής κληρονόμου της Τουρκίας».

Σε ό,τι αφορά την Τουρκία διατυπωνόταν η εξής πρόβλεψη: «Οι Τούρκοι θα εξαναγκασθούν να υπογράψουν συνθήκην ει-ρήνης λόγω της ογκουμένης οσημέραι παρά τω λαώ των αγανακτήσεως εκ του χρονίου και εις βάρος των εκσπώντος πολέμου».

1919 – 1922 – Ιστορικά Φύλλα με την «Κ»: Βασιλικό διάγγελμα στα μέλη του στρατού-1
Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT