ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπόθεση Παπακωνσταντίνου: Δεύτερη παραπομπή υπουργού στο Ειδικό Δικαστήριο μεταπολιτευτικά

Σύμφωνα πάντως, με στοιχεία που διαβιβάστηκαν στη Βουλή από τον
υπουργό Δικαιοσύνης Χαράλαμπο Αθανασίου, από το 2009 έως σήμερα,
έχουν διαβιβαστεί στη Βουλή 136 δικογραφίες με βάση το άρθρο 86 του
Συντάγματος και το Ν. 3126/2003 «Ποινική ευθύνη Υπουργών». Τα
στοιχεία διαβιβάστηκαν, από τον υπουργό Δικαιοσύνης, στο πλαίσιο
του κοινοβουλευτικού ελέγχου μετά από ερώτηση και αίτηση κατάθεσης
εγγράφων που είχε καταθέσει η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Ζωή
Κωνσταντοπούλου.

Η βουλευτής είχε επισημάνει ότι «ενώ έχουν διαβιβασθεί στη Βουλή
δεκάδες δικογραφίες που αφορούν την ποινική ευθύνη των υπουργών,
αυτές στοιβάζονται στα συρτάρια της Διεύθυνσης Νομοθετικού Έργου»,
ότι «είναι ελλιπέστατη έως ανύπαρκτη η ενημέρωση των βουλευτών και
των κομμάτων σχετικά με τις διαβιβασθείσες στη Βουλή δικογραφίες»
και ακόμη ότι «η ενημέρωση του Σώματος γίνεται με τηλεγραφικές
ανακοινώσεις σε συνεδριάσεις της Ολομέλειας, κατά τις οποίες μπορεί
να παρίσταται ελάχιστος αριθμός βουλευτών, ακόμη και κατά τις
μεταμεσονύχτιες ώρες». Αν και η κ. Κωνσταντοπούλου επισημαίνει στο
κείμενο της ερώτησής της ότι η Βουλή είναι και η μόνη αρμόδια για
την άσκηση δίωξης κατά όσων διατελούν ή διετέλεσαν μέλη της
κυβέρνησης ή υφυπουργοί, για ποινικά αδικήματα που τέλεσαν κατά την
άσκηση των καθηκόντων τους, υπογραμμίζει ότι «η ποινική αξίωση της
Πολιτείας, η υποχρέωση διασφάλισης του Δημοσίου Συμφέροντος και η
αυτονόητη αξίωση λογοδοσίας των ασκούντων την εκτελεστική εξουσία,
απαιτούν την ενεργοποίηση της Βουλής ως προς την δικαστικής φύσεως
αρμοδιότητα που της παρέχει το Σύνταγμα».

Στο απαντητικό του έγγραφο ο υπουργός Δικαιοσύνης Χαράλαμπος
Αθανασίου επισημαίνει, ως προς τη διαδικασία διαβίβασης δικογραφιών
στη Βουλή σύμφωνα με το άρθρο 86 του Συντάγματος και τον Ν.
3126/2003 «ποινική ευθύνη υπουργών», ότι «από την εισαγγελία του
Αρείου Πάγου αποστέλλεται η σχετική ποινική δικογραφία στον υπουργό
Δικαιοσύνης απ΄ όπου και διαβιβάζεται στον Πρόεδρο της Βουλής. Η
διαβίβαση της δικογραφίας από τον υπουργό Δικαιοσύνης αποτελεί
τυπική διαδικασία και διενεργείται χωρίς να ελέγχεται το
περιεχόμενό της, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Συντάγματος και του
σχετικού νόμου περί ευθύνης υπουργών που εφαρμόζονται κατά
περίπτωση».

Ο κ. Αθανασίου στο έγγραφό του παραθέτει πίνακα στον οποίο
διαλαμβάνονται οι αριθμοί πρωτοκόλλου όλων των διαβιβαστικών προς
τη Βουλή εγγράφων του υπουργείου Δικαιοσύνης, τα οποία αφορούν
δικογραφίες προσώπων που διατελούν ή διατέλεσαν μέλη της κυβέρνησης
από το 2009 έως σήμερα. Διαβιβάζει επίσης και αντίγραφα των 136
διαβιβαστικών εγγράφων.

Πρέπει στο σημείο αυτό να επισημανθεί ότι βάσει του άρθρου 86 του
Συντάγματος «μόνο η Βουλή έχει την αρμοδιότητα να ασκεί δίωξη κατά
όσων διατελούν ή διετέλεσαν μέλη της κυβέρνησης ή υφυπουργοί για
ποινικά αδικήματα που τέλεσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους»
και ότι «πρόταση άσκησης δίωξης υποβάλλεται από τριάντα τουλάχιστον
βουλευτές» και «η Βουλή, με απόφασή της που λαμβάνεται με την
απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, συγκροτεί ειδική
κοινοβουλευτική επιτροπή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης,
διαφορετικά η πρόταση απορρίπτεται ως προδήλως αβάσιμη».

Υπέρ της αλλαγής του νόμου περί ευθύνης υπουργών έχουν κατά καιρούς
ταχθεί τα κόμματα και ο δικαστικός κόσμος.

Πατήστε

εδώ
για να δείτε τον πίνακα με τους αριθμούς των 136 διαβιβαστικών
των δικογραφιών στο πλαίσιο του άρθρου 86 του Συντάγματος και του
νόμου περί ευθύνης υπουργών και τα ονόματα όσων αφορούσαν.