ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανάληψη των αρμοδιοτήτων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τον Θ. Παπαθεοδώρου

Τις αρμοδιότητες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
ανέλαβε ο υφυπουργός Παιδείας Θεόδωρος Παπαθεοδώρου. Ο υφυπουργός,
πρώην πρύτανης του πανεπιστημίου Πελοποννήσου, αναλαμβάνει, μεταξύ
άλλων, τις αρμοδιότητες των:

1. Των εξής Διευθύνσεων του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

α) Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,

β) Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

γ) Συμβουλευτικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών
Δραστηριοτήτων,

δ) Φυσικής Αγωγής,

ε) Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης,

στ) Ιδιωτικής Εκπαίδευσης,

2. Των εξής Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

α) Προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,

β) Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

γ) Διοικητικών Υποθέσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης,

3. Της Ανεξάρτητης Διεύθυνσης Οργάνωσης και Διεξαγωγής
Εξετάσεων,

4. Της Ανεξάρτητης Διεύθυνσης Βιβλιοθηκών και Γενικών Αρχείων,

5. Του Ανεξάρτητου Τμήματος Διαπανεπιστημιακών Σχέσεων του Ενιαίου
Διοικητικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης.

6. Της Ανεξάρτητης Διεύθυνσης Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης.

7. Της Ανεξάρτητης Διεύθυνσης Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης
(Π.Σ.Ε.Α.), κλπ.


Πηγή: ΑΜΠΕ