ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αίτημα των συνήγορων του Τσοχατζόπουλου να καταθέσουν μέλη του ΚΥΣΕΑ

Αίτηση στον ανακριτή, που χειρίζεται την υπόθεση της νομιμοποίησης
παράνομων εσόδων του ‘Ακη Τσοχατζόπουλου, κατέθεσαν οι συνήγοροί
του, προκειμένου να κληθούν σε εξέταση συγκεκριμένα πρόσωπα. Με την
αίτηση οι συνήγοροι του προσωρινά κρατούμενου πρώην υπουργού,
ζητούν την εξέταση ως μαρτύρων των μελών του ΚΥΣΕΑ της περιόδου
1998-1999, καθώς και αξιωματούχων, της ίδιας περιόδου, του
υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας.

Σύμφωνα με δήλωση της ομάδας νομικών του πρώην υπουργού, που
εκδόθηκε από το γραφείο του καθηγητή κ. Κοτσαλή, η εξέταση των εν
λόγω προσώπων κρίνεται εντελώς απαραίτητη γιατί «έτσι η διερεύνηση
της υπόθεσης Τσοχατζόπουλου ουσιαστικοποιείται πλήρως, αφού τα ως
άνω πρόσωπα μετείχαν ή προετοίμασαν τη λήψη των υπό εξέταση
ομοφώνων αποφάσεων του ΚΥΣΕΑ για προμήθεια των 4 υποβρυχίων «214»
για τις ανάγκες του Πολεμικού Ναυτικού».

Τονίζεται επίσης στη δήλωση των δικηγόρων, ότι το ΚΥΣΕΑ, με
διαδοχικές ομόφωνες αποφάσεις του, ενέκρινε την αγορά των τεσσάρων
υποβρυχίων και αφού είχε προηγηθεί η απαιτούμενη από το νόμο
«υπηρεσιακή και ιεραρχική προετοιμασία από το Πολεμικό Ναυτικό
(αρμόδιες υπηρεσίες και συμβούλια) και από τις υπηρεσίες του
Υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας της προτάσεως του Συμβουλίου ‘Αμυνας, με
τον ΥΕΘΑ κ. Α.Τσοχατζόπουλο προς το ΚΥΣΕΑ».

Η πλευρά του κατηγορούμενου πρώην υπουργού, θεωρεί ότι χωρίς την
ενδελεχή και σε βάθος διερεύνηση των αποφάσεων του ΚΥΣΕΑ, ο
δικαστικός έλεγχος καθίσταται ελλιπής, αφού δεν θα υπήρχε σύνδεση
με την αφετηρία της όλης υπόθεσης. Τονίζει δεν ότι η περαίωση της
ανάκρισης χωρίς την εξέταση των προτεινόμενων προσώπων είναι
«λογικά και νομικά» αδύνατη.