ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εως 15.000 ευρώ η αποζημίωση των διαθεσίμων

eos-15-000-eyro-i-apozimiosi-ton-diathesimon-2014160

Κατάργηση της χρηματοδότησης για τα νομικά πρόσωπα του Δημοσίου που δεν έχουν απογραφεί, αλλά και ανώτατη αποζημίωση 15.000 ευρώ λόγω λύσης εργασιακής σχέσης για τους υπαλλήλους που βρίσκονται σε διαθεσιμότητα προβλέπουν οι διατάξεις του πολυνομοσχεδίου που αφορούν τον δημόσιο τομέα.

Ως προς την κατάργηση της χρηματοδότησης για τα νομικά πρόσωπα, η οποία θα ισχύει μέχρι να απογραφούν, στο πολυνομοσχέδιο αναφέρεται ρητά ότι: «Για όσο διάστημα παρατηρείται παρέκκλιση από την απογραφή στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου και από τη διαδικασία πληρωμής μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών, αναστέλλεται με απόφαση του υπουργού Οικονομικών η απόδοση πόρων ή οποιασδήποτε μορφής ενίσχυση από τον κρατικό προϋπολογισμό».

Δύο διατάξεις

Στο πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνονται δύο διατάξεις που αφορούν τους διαθέσιμους οι οποίοι απολύονται λόγω κατάργησης της θέσης τους. Για τις περιπτώσεις αυτές προβλέπεται αποζημίωση η οποία ωστόσο δεν μπορεί να ξεπερνά τις 15.000 ευρώ, καθώς και ένταξη στο ταμείο ανεργίας για ένα χρόνο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αποζημίωση και επίδομα ανεργίας δεν θα δικαιούνται οι επίορκοι και όσοι έχουν διοριστεί με πλαστά πιστοποιητικά.

Ως προς τον υπολογισμό της αποζημίωσης λόγω κατάργησης της θέσης που δικαιούνται οι μόνιμοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, «ως βάση λαμβάνεται ο βασικός μισθός του υπαλλήλου κατά την ημερομηνία που τέθηκε σε διαθεσιμότητα και ως χρόνος υπηρεσίας υπολογίζεται όλος ο χρόνος που ελήφθη υπόψη για την κατάταξη του υπαλλήλου, ο χρόνος που μεσολάβησε μέχρι την υπαγωγή σε διαθεσιμότητα καθώς και ο χρόνος διαθεσιμότητας». Σε όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης καταβάλλεται στον επικουρικά ασφαλισμένο το 40%, ενώ σε άλλη περίπτωση το 50% της προβλεπόμενης αποζημίωσης.

Ως προς το 25% του μισθού τους που ελάμβαναν οι υπάλληλοι κατά τη διαθεσιμότητά τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο πολυνομοσχέδιο, θα συνυπολογίζεται με την αποζημίωση για υπηρεσία άνω των τριών ετών.

Ειδικότερα για υπηρεσία από τρία χρόνια και μία ημέρα έως έξι χρόνια θα καταλογίζονται αποδοχές διαθεσιμότητας μισού μήνα, για υπηρεσία από έξι χρόνια και μία ημέρα έως 12 χρόνια θα καταλογίζονται αποδοχές διαθεσιμότητας ενός μήνα, για υπηρεσία από 12 χρόνια και μία ημέρα έως 18 χρόνια θα καταλογίζονται αποδοχές διαθεσιμότητας δύο μηνών, για υπηρεσία από 18 χρόνια και μία ημέρα έως 24 χρόνια θα καταλογίζονται αποδοχές διαθεσιμότητας τριών μηνών, για υπηρεσία από 24 χρόνια και μία ημέρα και πάνω θα καταλογίζονται αποδοχές διαθεσιμότητας τεσσάρων μηνών.

Σημειωτέον ότι οι εν λόγω ρυθμίσεις έχουν αναδρομική ισχύ και αφορούν και όσους διαθέσιμους απολύθηκαν μέχρι τώρα, δηλαδή σχολικούς φύλακες και εκπαιδευτικούς.

Τέλος, στο πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνεται διάταξη που αφορά την παράταση της διαθεσιμότητας για έγκυες. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα η διαθεσιμότητα παρατείνεται μέχρι τον τοκετό και για διάστημα ενός ακόμη χρόνου.

Εν τω μεταξύ, κατά τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης εγκρίθηκε το πρόγραμμα των Μεταρρυθμίσεων του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για το 2014. Πυλώνα του προγράμματος αποτελούν ο νέος μηχανισμός κινητικότητας, ο οποίος θα είναι πλέον αποσυνδεδεμένος από απολύσεις, ο νέος τρόπος επιλογής των προϊσταμένων και η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων.

Ως προς τη συμπλήρωση των 12.500 διαθεσιμοτήτων που εκκρεμούν από το 2013, αυτές θα προέλθουν από εργαζόμενους στον ΕΟΠΥΥ, στα ασφαλιστικά Ταμεία και στους Δήμους.

Εγκριση έλαβαν και τα νέα οργανογράμματα των υπουργείων τα οποία προσεχώς θα καταγραφούν σε προεδρικά διατάγματα.