ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο μισθολόγιο, βάση η αξιολόγηση

neo-misthologio-vasi-i-axiologisi-2014846

Τη δημιουργία νέου μισθολογίου, το οποίο θα συνδέεται ευθέως με την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, προβλέπει το κείμενο της συμφωνίας κυβέρνησης και τρόικας. Στόχος είναι η οικονομική βιωσιμότητα κάλυψης των αναγκών μισθοδοσίας, αλλά και η διασφάλιση της ποιότητας παροχής των υπηρεσιών. Το νέο μισθολόγιο, βάσει των συμφωνηθέντων, θα τεθεί σε ισχύ από τον Ιανουάριο του 2015, ωστόσο το προσχέδιο του νόμου θα πρέπει να παρουσιαστεί μέχρι τον Ιούνιο και να ψηφιστεί μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2014. Το κείμενο της συμφωνίας προβλέπει αποσυμπίεση διπλής κατεύθυνσης στις αποδοχές, δηλαδή μείωση του ανώτατου και αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία θα γίνει με κριτήρια την ικανότητα, την απόδοση και την υπευθυνότητα του υπαλλήλου.

Στην κατεύθυνση αυτή, σε συνεργασία με την τρόικα, η κυβέρνηση καλείται να χαρτογραφήσει τις αποδοχές των υπαλλήλων σε όλο τον δημόσιο τομέα, ενώ θα πρέπει να καταγραφούν και όλα τα επιδόματα, οι υπερωρίες, οι άδειες, οι ημερήσιες αποζημιώσεις, τα έξοδα ταξιδιού και πάσης φύσεως «διευκολύνσεις». Με την έναρξη του νέου μισθολογίου, τον Ιανουάριο του 2015, θα ξεκινήσει η λειτουργία ενός μόνιμου συστήματος συνεχούς αξιολόγησης του προσωπικού, ενώ στους «άριστους» θα υπάρχει η πρόβλεψη για την παροχή κινήτρων, πιθανότατα οικονομικών.

Παράλληλα, μέχρι τον Σεπτέμβριο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή των εργαζομένων στον δημόσιο τομέα και να έχει τεθεί σε ισχύ η καταβολή των δεδουλευμένων τους μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών. Επίσης, μηνιαίως θα πρέπει να συντάσσεται αναφορά με τον ακριβή αριθμό των απασχολουμένων στο Δημόσιο, με τον αριθμό των «διαθεσίμων», τον αριθμό των απολύσεων και το στάδιο εκδίκασης στο οποίο βρίσκονται τα πειθαρχικά.

Ως προς την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, για το 2013, αυτή θα γίνει βάσει του ήδη ισχύοντος και νεοεισαχθέντος συστήματος που περιλαμβάνει ποσόστωση.

Απολύσεις: Βάσει των προβλεπομένων στο κείμενο της συμφωνίας, υπάρχει δέσμευση για 2.000 απολύσεις εντός του 2015, οι οποίες ωστόσο θα προέλθουν από πειθαρχικά, από παράνομες προσλήψεις και παράνομες μετατροπές συμβάσεων. Το ζήτημα των απολύσεων θα επανεξεταστεί τον Σεπτέμβριο, «λαμβάνοντας υπόψη τις μεταρρυθμίσεις που έχουν επιτελεστεί και την πιθανότητα να υπάρξει ανάγκη να προσδιοριστούν στόχοι».

Κινητικότητα: Στο νέο σχήμα της κινητικότητας, η οποία ωστόσο δεν συνδέεται εφεξής με απολύσεις, θα πρέπει, για το 2014, να εισέλθουν 6.000 δημόσιοι υπάλληλοι. Η διαδικασία της κινητικότητας θα έχει στόχο την καλύτερη αξιοποίηση του προσωπικού ενώ πλέον καταργείται το στάδιο της διαθεσιμότητας που είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του μισθού των υπαλλήλων.

Συγχώνευση επικουρικών Ταμείων Δημοσίου στο ΕΤΕΑ

Τη συγχώνευση όλων των επικουρικών Ταμείων του Δημοσίου στο μεγάλο επικουρικό Ταμείο του ιδιωτικού τομέα (ΕΤΕΑ) προβλέπει η συμφωνία της κυβέρνησης με την τρόικα. Η σχετική νομοθέτηση της δεύτερης μεγάλης ενοποίησης των επικουρικών (απομένουν εκτός τα επικουρικά και τα Ταμεία πρόνοιας των επιστημόνων) πρέπει, βάσει της συμφωνίας, να γίνει μέχρι τον Ιούνιο του 2014. Επίσης μέχρι τον Ιανουάριο του 2015 πρέπει όλα τα επικουρικά Ταμεία που είναι εκτός ΕΤΕΑ να εφαρμόσουν τους δείκτες βιωσιμότητας που προβλέπονται και για το επικουρικό του ιδιωτικού τομέα.

Στις προτεραιότητες για την κοινωνική ασφάλιση περιλαμβάνεται η ψηφισθείσα διάταξη για μείωση κατά 3,9 ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών από την 1.7.2014. Η δυνατότητα μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών κατά μία ακόμη ποσοστιαία μονάδα θα εξεταστεί από την κυβέρνηση και την τρόικα μέχρι τον Ιούνιο του 2015, ενώ από τον Σεπτέμβριο του 2014 πρέπει να καταρτιστεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο και για νέες στοχευμένες μειώσεις των ασφαλιστικών εισφορών. Αυτό το σχέδιο περιλαμβάνει την ενοποίηση και τη μείωση των εισφορών, με στόχο τη δημιουργία κινήτρων και την υλοποίηση προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε για την αύξηση των προσλήψεων νέων και μακροχρόνια ανέργων. Το σχέδιο αυτό για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, σε στοχευμένες κατηγορίες και προγράμματα, πρέπει να εφαρμοστεί μέχρι τον Δεκέμβριο του 2014. Νωρίτερα, μέχρι τον Ιούνιο φέτος, θα έχει εξεταστεί η πορεία ανταπόκρισης του συστήματος ανταποδοτικότητας ανάμεσα σε εισφορές και παροχές. Υπενθυμίζεται δε ότι τον Ιανουάριο του 2015 τα επικουρικά Ταμεία θα χρηματοδοτούνται μόνο από τις ασφαλιστικές εισφορές.