ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για τα τέσσερα υποβρύχια

katatethike-sti-voyli-i-tropologia-gia-ta-tessera-ypovrychia-2016582

Κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή η τροπολογία με την οποία επιλύεται το χρονίζον πρόβλημα με τα υποβρύχια.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας – που περιλαμβάνει 7 άρθρα και την έκθεση του γενικού λογιστηρίου του κράτους:

– Το ελληνικό δημόσιο αναθέτει στο Πολεμικό Ναυτικό την ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών και δοκιμών στα υποβρύχια ΠΙΠΙΝΟΣ, ΜΑΤΡΩΖΟΣ, ΚΑΤΣΩΝΗΣ και ΩΚΕΑΝΟΣ που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις των Ελληνικών Ναυπηγείων ΑΕ (ΕΝΑΕ), για την πιστοποίηση και την επιχειρησιακή ένταξη τους στο Στόλο, στο πλαίσιο του δικαιώματος νομής και κατοχής τους.

– Για τις εργασίες ολοκλήρωσης θα χρησιμοποιηθούν οι εγκαταστάσεις των ΕΝΑΕ «άνευ ουδενός ανταλλάγματος» και θα εκτελεσθούν από στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού, τους εργαζόμενους των ΕΝΑΕ και τους αναγκαίους υπεργολάβους.

– Το Πολεμικό Ναυτικό θα συμβληθεί με τους εργαζομένους των ΕΝΑΕ για την ολοκλήρωση των εργασιών στα υποβρύχια και την επιχειρησιακή τους λειτουργία.

– Το Πολεμικό Ναυτικό θα καταβάλλει τις μηνιαίες αποδοχές που θα συμφωνηθεί για κάθε εργαζόμενο πλέον την αναλογούσα στην αμοιβή ασφαλιστική εισφορά ως αποζημίωσή του για τις υπηρεσίες που θα παρασχεθούν.

– Οι εργαζόμενοι διατηρούν την εργασιακή τους σχέση με τα ΕΝΑΕ. Η σχέση του Πολεμικού Ναυτικού με τους εργαζόμενους ολοκληρώνεται και λύεται αυτοδικαίως με την ολοκλήρωση των εργασιών στα υποβρύχια.

– Αποκλείεται η δημιουργία καθεστώτος εξαρτημένης εργασίας με το Πολεμικό Ναυτικό ή οποιαδήποτε διαδοχή του Πολεμικού Ναυτικού στις υπάρχουσες απαιτήσεις των εργαζομένων έναντι των ΕΝΑΕ.

– Από τις διατάξεις της προτεινόμενης τροπολογίας ενδέχεται να προκληθεί πρόσθετη επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού από τυχόν υπέρβαση του προϋπολογισθέντος ποσού των 75 εκατ. ευρώ που είναι ήδη εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

– Σύμφωνα με την ειδική έκθεση, η δαπάνη αυτή θα καλύπτεται από τις πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού και όπως αναφέρει η αιτιολογική έκθεση θα καταλογισθεί αμέσως στα ΕΝΑΕ.

– Το Πολεμικό Ναυτικό εξουσιοδοτείται να εξοφλεί από το σχετικό κωδικό που τηρεί τα τιμολόγια των υπεργολάβων και των εργαζομένων προμηθευτών και κάθε τρίτου που παρέχει υπηρεσίες για την ολοκλήρωση του έργου βάσει των σχετικών συμβάσεων που έχει υπογράψει.

– Το Πολεμικό Ναυτικό εξουσιοδοτείται να συνάψει απευθείας με τους κύριους υποκατασκευαστές εφόσον απαιτείται, σύμβαση για την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών, από εκείνες που δεν έχουν εκτελεστεί από τα ΕΝΑΕ λόγω της διακοπής των εργασιών. Από τις συμβάσεις αυτές δεν δημιουργείται καμία ευθύνη του Πολεμικού Ναυτικού για τυχόν απαιτήσεις των εταιρειών αυτώ κατά των ΕΝΑΕ.

Με άλλα άρθρα της τροπολογίας ορίζεται ότι:

-Λοιπά σχετικά θέματα ρυθμίζονται σύμφωνα με το ν.3885/2010 με τον οποίο κυρώθηκαν οι σχετικές συμβάσεις κατασκευής συγκεκριμένων υποβρυχίων και

-Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν έχει αρμοδιότητα για τη διαχείριση των θεμάτων των ΕΝΑΕ.

Η τροπολογία κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορεύματα-ρυθμίσεις πολεοδομικής νομοθεσίας».