ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κριτική από ΔΗΜΑΡ για διανομή πλεονάσματος

kritiki-apo-dimar-gia-dianomi-pleonasmatos-2017774

Κριτική στην κυβέρνηση για τον τρόπο που θα διαθέσει 20 εκατ. ευρώ από το πρωτογενές πλεόνασμα για την ενίσχυση των αστέγων άσκησε χθες η ΔΗΜΑΡ. Σε εκτενή της ανακοίνωση ανέδειξε μάλιστα ως «επείγουσα ανάγκη» να δημιουργηθούν «μόνιμες κοινωνικές υπηρεσίες προς τους πολίτες που αντιμετωπίζουν ακραία φτώχεια».

Επί της ουσίας, πρόκειται για την επαναφορά μιας πάγιας θέσης του κ. Φ. Κουβέλη, την οποία ο ίδιος δεν κατόρθωσε να προωθήσει όταν ήταν στην κυβέρνηση, ελλείψει ανταπόκρισης από τους δύο εταίρους του. «Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα της Ε.Ε. που δεν διαθέτει δίκτυο κοινωνικής στέγασης και η μόνη που δεν έχει θεσμοθετήσει το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα είτε σε εθνικό είτε σε τοπικό επίπεδο», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση και προσθέτει: «Το ζητούμενο για τη χώρα μας είναι η κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών για τους πολίτες που αντιμετωπίζουν συνθήκες ακραίας φτώχειας και η ταυτόχρονη υποστήριξή τους για την κοινωνικοοικονομική ένταξη, μέσα από σταθερά χρηματοδοτούμενες δράσεις που πρέπει να προέλθουν συνδυαστικά από πόρους των διαρθρωτικών ευρωπαϊκών ταμείων και του κράτους. Απαιτείται δηλαδή αλλαγή πολιτικής και σύνδεση της δημοσιονομικής προσαρμογής με την κοινωνική προστασία».

Προκειμένου, τέλος, να μην της καταλογιστεί ότι ασκεί μηδενιστική κριτική, η ΔΗΜΑΡ χαιρέτισε μεν ως «μέτρο ανακούφισης για τους αστέγους» την επιλογή της κυβέρνησης, πλην όμως επισήμανε πως ο τρόπος και ο χρόνος ανακοίνωσής της προδίδουν «προεκλογική σκοπιμότητα και έλλειμμα κατανόησης του βαθύτερου προβλήματος».