ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι έξι προτάσεις που καταθέτει το «Ποτάμι»

Οι έξι προτάσεις που καταθέτει το «Ποτάμι»

Από τη στιγμή που ο κ. Στ. Θεοδωράκης ανακοίνωσε την ίδρυση του «Ποταμιού», τόσο αυτός, όσο και οι υποψήφιοι του κόμματος έρχονται αντιμέτωποι με μια σχεδόν μόνιμη κριτική περί απουσίας συγκεκριμένων θέσεων επί σειρά θεμάτων. Η εν λόγω κατηγορία εξοργίζει τους επιτελείς του κόμματος, καθώς επισημαίνουν πως –σε αντίθεση με τα παλαιότερα κόμματα– το «Ποτάμι» παρουσιάζει ποικιλοτρόπως συγκεκριμένες προτάσεις. Οπως, για παράδειγμα, αυτές που αφορούν στην Αναθεώρηση του Συντάγματος.

Η «Κ» παρουσιάζει σήμερα τις προτάσεις που έχουν επεξεργαστεί και καταθέτουν προς συζήτηση οι επιτελείς του «Ποταμιού», ενόψει της σχετικής συζήτησης. Το «Ποτάμι» θα καταθέσει έξι προτάσεις για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, συνοδευόμενες από επτά νομοθετικές αλλαγές, οι οποίες θα συμπληρώνουν ένα ευρύ φάσμα παρεμβάσεων και στο πολιτικό σύστημα. Συγκεκριμένα, προτείνει:

Πρώτον, να καταργηθούν οι περιττές ή παρωχημένες, όπως θεωρεί, διατάξεις, όπως οι περισσότερες παράγραφοι του άρθρου 14 για τους περιορισμούς στον Τύπο. Από το «Ποτάμι» τονίζουν και τη συμβολική σημασία αυτής της κατάργησης, παραπέμποντας στις μετρήσεις οι οποίες δείχνουν την υποχώρηση της Ελλάδας στην παγκόσμια κατάταξη περί ελευθερίας του Τύπου.

Δεύτερον, να καταργηθεί το άρθρο 3, προκειμένου να προωθηθεί ο διαχωρισμός των σχέσεων του Κράτους με την Ορθόδοξη Εκκλησία.

Τρίτον, να εισαχθεί συνταγματική ρήτρα για τη θεσμοθέτηση των εθνικών εκλογών κάθε τέσσερα χρόνια. Προτείνουν, σε περίπτωση πρόωρης διάλυσης της Βουλής, την εκλογή της νέας για το υπόλοιπο της θητείας της διαλυθείσας, κατά το πρότυπο της Σουηδίας.

Τέταρτον, να αναθεωρηθούν οι προβλέψεις που προσδιορίζουν τις ευθύνες των πολιτικών προσώπων. Επ’ αυτού ζητείται ο επανακαθορισμός της βουλευτικής ασυλίας, προκειμένου να αποφεύγεται η συστηματική κωλυσιεργία εκ μέρους των βουλευτών, ιδίως όταν οι κατηγορίες τις οποίες αντιμετωπίζουν ανήκουν στο κοινό ποινικό δίκαιο. Συγκεκριμένα ζητείται να αρθεί η διατύπωση που προβλέπει ότι «αν η Βουλή δεν αποφανθεί μέσα σε τρεις μήνες», τότε το αίτημα ακυρώνεται. Ζητείται επίσης η επαναδιατύπωση του άρθρου 86 περί Ποινικής Ευθύνης υπουργών. Οι επιτελείς του «Ποταμιού» θεωρούν ότι η ρύθμιση που έγινε στην αναθεώρηση του 2001 δημιουργεί «καθεστώς οιονεί ατιμωρησίας που πρέπει άμεσα να καταργηθεί». Βάσει της συγκεκριμένη ρύθμισης η άσκηση δίωξης αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της Βουλής, απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία 151 βουλευτών, μεσολαβεί η κρίσιμη πενταμελούς δικαστικού συμβουλίου, ενώ έχει εισαχθεί και «βραχύτατη», όπως αναφέρουν, προθεσμία απόσβεσης.

Πέμπτον, αναθεώρηση του άρθρου 16, ώστε να επιτραπεί η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων.

Εκτον, η απόδοση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι σε όσους έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, σε αντίθεση με το 25ο που ισχύει σήμερα.

Στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων προτείνονται οι εξής επτά νομοθετικές αλλαγές:

1. Περιστολή κατά 50% της κρατικής επιχορήγησης προς τα κόμματα.

2. Αντικατάσταση του ισχύοντος συστήματος κατανομής της κρατικής επιχορήγησης προς τα κόμματα, προκειμένου να πριμοδοτείται «η είσοδος νέων σχημάτων στο πολιτικό παιχνίδι».

3. Αλλαγή του εκλογικού συστήματος. Στο «Ποτάμι» τάσσονται υπέρ μιας ελληνικής παραλλαγής του γερμανικού συστήματος, όπου η χώρα θα χωριστεί σε μονοεδρικές περιφέρειες και οι πολίτες θα μπορούν να ψηφίζουν τον τοπικό υποψήφιο, ανεξάρτητα από το κόμμα που θα επιλέξουν.

4. Τα κόμματα να επιλέγουν μεταξύ της κρατικής επιχορήγησης ή της διαφανούς χρηματοδότησης από ιδιώτες. Προτείνεται ως πρώτο βήμα η αλλαγή της σύνθεσης του αρμόδιου ελεγκτικού οργάνου (επιτροπή του άρθρου 29 παρ. 2 του Συντάγματος), ώστε να μην κατέχουν την πλειοψηφία οι πολιτικοί. Προτείνεται, επίσης, να περιληφθεί στις αρμοδιότητες της επιτροπής και ο έλεγχος του «πόθεν έσχες» των πολιτικών.

5. Μείωση του αριθμού των βουλευτών.

6. Μείωση του αριθμού των ειδικών συμβούλων και συνεργατών των υπουργών και βουλευτών.

7. Μείωση του όγκου του Συντάγματος, το οποίο είναι από τα εκτενέστερα της Ευρώπης…