ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αγωγή του Δημοσίου εναντίον της ΑΔΕΔΥ

Αγωγή του Δημοσίου εναντίον της ΑΔΕΔΥ

Παράνομη και καταχρηστική ζητεί το ελληνικό Δημόσιο να κηρυχθεί η απεργία-αποχή διαρκείας που κήρυξε η ΑΔΕΔΥ από κάθε ενέργεια που συνδέεται με τη διαδικασία αξιολόγησης. Η αγωγή κατατέθηκε χθες από τους υπουργούς Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ορίστηκε να εκδικαστεί σήμερα, ημέρα που έχει προκηρυχτεί από την ΑΔΕΔΥ 24ωρη πανελλαδική απεργία των δημοσίων υπαλλήλων. Η αγωγή του Δημοσίου στρέφεται όμως εναντίον της απεργίας-αποχής διαρκείας που έχει κηρύξει από τις 13 Μαΐου η ΑΔΕΔΥ σε κάθε ενέργεια σχετική με την αξιολόγηση και η οποία δεν έχει ημερομηνία λήξης, καθώς επιχειρεί να σαμποτάρει τη διαδικασία.

Το ελληνικό Δημόσιο με την αγωγή του αιτείται να διαταχθεί η διακοπή της εν λόγω απεργίας και η απαγόρευση συνέχισής της στο μέλλον, να απαγορευτεί η επανάληψή της με την ίδια μορφή για την ικανοποίηση των αυτών ή παρόμοιων αιτημάτων και να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινώς εκτελεστή.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της αγωγής η απεργία-αποχή είναι παράνομη, καθώς κηρύχθηκε από αναρμόδιο όργανο (όχι το συνέδριο), δεν υπήρξε έγγραφη γνωστοποίηση των εργασιακών αιτημάτων και δημόσιος διάλογος.

Ο καταχρηστικός χαρακτήρας συνίσταται στην άρνηση εφαρμογής από το σύνολο των απεργούντων δημοσίων υπαλλήλων ενός ψηφισμένου νόμου του κράτους, που άπτεται της οργάνωσης της δημόσιας διοίκησης, με απώτερο σκοπό τον εξαναγκασμό της νομοθετικής εξουσίας να τον τροποποιήσει. Πρόκειται δηλαδή για μία πολιτική απεργία διαμαρτυρίας, η οποία όμως για να είναι νόμιμη θα πρέπει να είναι περιορισμένης χρονικής διάρκειας και όχι διαρκείας. Η αγωγή τονίζει για μία ακόμη φορά ότι δεν συνδέεται η αξιολόγηση με απολύσεις, όπως ισχυρίζεται η ΑΔΕΔΥ, αλλά με την εύρυθμη λειτουργία του Δημοσίου.

«Υπό τα δεδομένα αυτά», καταλήγει η αγωγή, «η κήρυξη της επίμαχης απεργίας και η συνέχισή της, εφόσον βασίζονται σε αναληθή πραγματικά περιστατικά, καθιστούν την απεργία αυτή παράνομη αλλά και καταχρηστική. Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, η δυσαναλογία μεταξύ των προβαλλομένων (αόριστων, γενικόλογων και αβάσιμων) λόγων απεργιακής κινητοποίησης και των συνεπειών από την πραγματοποίησή της είναι προφανής, δεδομένου ότι από τη μη διεκπεραίωση των διαδικασιών αξιολόγησης αδρανοποιείται ο ίδιος ο θεσμός της αξιολόγησης, με σοβαρές συνέπειες στις διαδικασίες στελέχωσης της δημόσιας διοίκησης (επιλογή υπαλλήλων σε θέσεις ευθύνης, προαγωγές κ.λπ.) και κατ’ επέκταση στην εύρυθμη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών».