ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιο αυστηρό πλαίσιο για το πόθεν έσχες

Πιο αυστηρό πλαίσιο για το πόθεν έσχες

Την αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου, αλλά και των ποινών που φτάνουν σε δεκαετή κάθειρξη και χρηματικό πρόστιμο μέχρι ένα εκατομμύριο ευρώ προβλέπουν οι νέες διατάξεις του υπουργείου Δικαιοσύνης για το πόθεν έσχες που περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο. Παράλληλα, διευρύνεται ο κύκλος των υπόχρεων σε υποβολή πόθεν έσχες, καθώς προστίθενται πρόσωπα, τα καθήκοντα των οποίων αφορούν τη διαχείριση δημόσιου χρήματος, ενώ συγκροτείται και ειδική Επιτροπή Ελέγχου δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, η οποία θα ελέγχει τις δηλώσεις όλων των πολιτικών προσώπων, από τον πρωθυπουργό και τους αρχηγούς κομμάτων μέχρι τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη όλων των επιτροπών διαγωνισμών προμηθειών και παροχής κρατικών υπηρεσιών.

Βάσει των νέων διατάξεων, υπόχρεος που παραλείπει να υποβάλει δήλωση ή υποβάλει ανακριβή ή ελλιπή δήλωση τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική ποινή έως 100.000 ευρώ. Εάν ο υπόχρεος τελεί το αδίκημα με σκοπό την απόκρυψη περιουσιακού στοιχείου που απέκτησε ωφελούμενος της ιδιότητάς του, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηματική ποινή από 10.000 έως 500.000 ευρώ. Αν η συνολική αξία της αποκρυπτόμενης περιουσίας υπερβαίνει συνολικά τις 300.000 ευρώ, τότε τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 έτη και χρηματική ποινή από 20.000 – 1 εκατ. ευρώ.

Εάν διαπιστωθεί ότι η παράλειψη υποβολής δήλωσης ή υποβολή ανακριβούς δήλωσης οφείλεται σε αμέλεια επιβάλλεται χρηματική ποινή, ενώ το δικαστήριο εκτιμώντας τις περιστάσεις μπορεί να κρίνει την πράξη ατιμώρητη. Ποινή φυλάκισης και χρηματική ποινή προβλέπεται και για τρίτο πρόσωπο, το οποίο εν γνώσει του συμπράττει στην υποβολή ανακριβούς δήλωσης.

Βάσει των νέων διατάξεων συγκροτείται ειδική Επιτροπή Ελέγχου δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης για τα πόθεν έσχες πολιτικών προσώπων και δημοσίων λειτουργών. Η Επιτροπή Ελέγχου θα αποτελείται από δύο αντιπροέδρους της Βουλής, που όπως επισημαίνεται θα ενεργούν υπό τον θεσμικό τους ρόλο και όχι ως εκπρόσωποι των κοινοβουλευτικών ομάδων, δύο ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς και έναν υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και η λειτουργία της θα είναι ανεξάρτητη.

Παράλληλα, οι δηλώσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ενιαίας ειδικής εφαρμογής και θα υπόκεινται σε ηλεκτρονική επεξεργασία από ειδική βάση δεδομένων, που θα προβαίνει σε μέθοδο ανάλυσης επικινδυνότητας.

Στο πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνονται διατάξεις του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης που αφορούν τη μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 τομείς της οικονομίας.

Βάσει των διατάξεων ρυθμίζεται το ζήτημα της δημοσίευσης των εταιρικών πράξεων και στοιχείων. Το Γενικό Εμπορικό Μητρώο θα αποτελεί πλέον το μοναδικό εθνικό τόπο εμπορικής δημοσιότητας, ενώ η δημοσίευση στις οικονομικές εφημερίδες διατηρείται ως προαιρετική και το ΦΕΚ διατηρείται έως και το τέλος του 2015 ατελώς.

Προσφυγή στη Δικαιοσύνη για τα αναδρομικά

Στη Δικαιοσύνη προτίθενται να προσφύγουν οι ένστολοι προκειμένου να εφαρμοστεί η απόφαση της ολομέλειας του ΣτΕ που έκρινε ότι θα πρέπει να τους επιστραφούν αναδρομικά οι περικοπές που έγιναν στις αποδοχές τους και κρίθηκαν αντισυνταγματικές. Αντιπροσωπεία όλων των σωμάτων των ενστόλων επισκέφθηκε τον πρόεδρο του ΣτΕ Σ. Ρίζο, ο οποίος, ωστόσο, δήλωσε αναρμόδιος. Κατόπιν αυτών, σύμφωνα με πληροφορίες, οι ένστολοι εξετάζουν όλα τα ένδικα μέσα που τους παρέχει ο νόμος προκειμένου να εφαρμοστεί η απόφαση και να επιστρέψουν στις αποδοχές που λάμβαναν τον Αύγουστο του 2012. Οπως εξηγούν νομικοί κύκλοι στην «Κ», εφόσον επιλέξουν τη δικαστική οδό, έχουν δύο δυνατότητες:

– Την υποβολή αγωγής στα Διοικητικά Δικαστήρια σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου. Σε αυτή την περίπτωση έχουν δικαίωμα να ζητήσουν να εκδικαστεί με διαδικασίες εξπρές, ως πρότυπη δίκη, σύμφωνα με τις επιταγές του νόμου 3900/2010. Οπως χαρακτηριστικά επισήμαιναν νομικοί κύκλοι, είναι εξαιρετικά πιθανόν οι αγωγές να γίνουν δεκτές καθώς στηρίζονται στη μη εκτέλεση της απόφασης της ολομέλειας του ΣτΕ.

– Να καταθέσουν μηνυτήρια αναφορά στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου σε βάρος των αρμόδιων υπουργών για μη εκτέλεση δικαστικής απόφασης. Η διαδικασία αυτή είναι πιο χρονοβόρα, καθώς από την εισαγγελία θα πρέπει να ζητηθεί η άρση της ασυλίας των αρμοδίων υπουργών και να εξεταστεί εάν θα πρέπει να ασκηθεί σε βάρος τους ποινική δίωξη για παράβαση καθήκοντος.