ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Οδηγός» οι συστάσεις της Ομάδας Κρατών κατά Διαφθοράς

odigos-oi-systaseis-tis-omadas-kraton-kata-diafthoras-2037843

Οι κυβερνητικές αποφάσεις για τη μείωση της κρατικής χρηματοδότησης προς τα κόμματα απορρέουν -σε σημαντικό βαθμό- από την επεξεργασία μιας σειράς 16 συστάσεων οι οποίες κατατέθηκαν από την Επιτροπή GRECO (Ομάδα Κρατών κατά της Διαφθοράς). Η Επιτροπή (στην οποία συμμετάσχει και η Ελλάδα από το 1999) υπάγεται στο Συμβούλιο της Ευρώπης και το 2009 προχώρησε σε σειρά συστάσεων προς τη χώρα μας, έπειτα από εκτεταμένη έρευνα.

Τότε, το 2009, τα μέλη μιας ομάδας επιστημονικής αξιολόγησης της GRECO συναντήθηκαν με εκπροσώπους από τις τρεις εξουσίες (Βουλή, κυβέρνηση, Δικαιοσύνη), καθώς επίσης και με κόμματα, προκειμένου να διαμορφώσουν αντίληψη για την εγχώρια πραγματικότητα. Αποτέλεσμα της επεξεργασίας των πληροφοριών που συγκέντρωσαν ήταν οι εξής 16 συστάσεις, που άλλες ενσωματώθηκαν και άλλες όχι στο προωθούμενο νομοσχέδιο:

1. Να παραταθεί η περίοδος οικονομικής αναφοράς που εφαρμόζεται στις προεκλογικές εκστρατείες, ώστε η οικονομική δραστηριότητα να καταγράφεται επακριβώς και δίχως ελλείψεις.

2. Να καταργηθεί η δυνατότητα χρήσης ανώνυμων κουπονιών για οικονομικές δωρεές προς κόμματα και υποψηφίους. Στο πλαίσιο αυτό, οι δωρεές που θα υπερβαίνουν ένα συγκεκριμένο όριο θα πρέπει να γίνονται μέσω τραπεζικού εμβάσματος.

3. Να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα ώστε τα δάνεια που χορηγούνται σε κόμματα να μην αποκλίνουν από τους κανόνες της ορθής τραπεζικής και -κυρίως- να είναι σαφές αν αυτά αποπληρώνονται σύμφωνα με τους όρους που εκταμιεύθηκαν.

4. Να προσδιοριστεί η ακριβής αξία των αγαθών και υπηρεσιών που παρέχονται σε είδος προς τα πολιτικά κόμματα και τους υποψηφίους.

5. Να προκύπτει στους λογαριασμούς των κομμάτων η ακριβής αμοιβή των αποσπασμένων σε αυτά δημοσίων υπαλλήλων.

6. Οι λογαριασμοί των κομμάτων και των φορέων που σχετίζονται με αυτά να είναι πιο διαφανείς.

7. Να είναι υποχρεωτική η δημοσίευση των ιδιωτικών δωρεών προς πολιτικά κόμματα και υποψηφίους, εφόσον αυτές ξεπερνούν ένα συγκεκριμένο όριο.
8. Να αυξηθεί η διαφάνεια της χρηματοδότησης των προεκλογικών εκστρατειών.

9. Να είναι εύκολη η πρόσβαση του κοινού σε δημοσιευμένες πληροφορίες για τη χρηματοδότηση των κομμάτων και των προεκλογικών εκστρατειών τους.

10. Να υφίσταται ανεξάρτητος έλεγχος προς τα πολιτικά κόμματα, τα οποία πρέπει να τηρούν βιβλία και λογαριασμούς.

11. Να ενισχυθεί σε σημαντικό βαθμό η ανεξαρτησία της Επιτροπής Ελέγχου από τα πολιτικά κόμματα.

12. Να διασφαλιστεί ότι ο έλεγχος που γίνεται στα οικονομικά των πολιτικών κομμάτων και των υποψηφίων είναι διαρκής και ουσιαστικότερος.

13. Οι εκθέσεις της Επιτροπής Ελέγχου των οικονομικών να είναι δημόσιες και να έχουν σε αυτήν ελεύθερη πρόσβαση οι πολίτες.

14. Να διασφαλιστεί ότι τα αρχεία που αφορούν την οικονομική δραστηριότητα των κομμάτων θα μπορούν να ανοίγουν ανά πάσα στιγμή, εφόσον προκύπτουν νέες πληροφορίες, οι οποίες απαιτούν την επανεξέταση.

15. Να διασφαλιστεί ότι η Επιτροπή Ελέγχου (ή κάποιο παρεμφερές αλλά ανεξάρτητο όργανο) θα έχει την πλήρη και ουσιαστική εποπτεία της πολιτικής χρηματοδότησης, σε επίπεδο κατώτερο του εθνικού.

16. Η Επιτροπή Ελέγχου και οι ελεγκτές να υποχρεούνται να αναφέρουν πιθανές παραβάσεις των κανόνων πολιτικής χρηματοδότησης. Και αυτό σε συνδυασμό με τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού μηχανισμού ο οποίος θα επιβάλλει τις κυρώσεις στα κόμματα και τους υποψηφίους που τυχόν παραβαίνουν τους κανόνες και τους θεσμοθετημένους περιορισμούς.