ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Αγορών έχει απειλήσει με πρόστιμα

i-eyropaiki-archi-agoron-echei-apeilisei-me-prostima-2040024

Προβλήματα εμπιστευτικότητας, σύγκρουσης συμφερόντων και άλλων πρακτικών που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα της αξιολόγησης εντόπισε και η έρευνα της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο να επιβάλει πρόστιμα στους τρεις μεγάλους οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, αν δεν συμμορφωθούν με τις συστάσεις τους.

Η έρευνα της ESMA αποκάλυψε ελλείψεις και αδυναμία κατά τη διαδικασία αξιολόγησης κρατικών ομολόγων, που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την ποιότητα και ακεραιότητα της αξιολόγησης και της διαδικασίας αξιολόγησης. Πρώτο πρόβλημα κατά τη μέθοδο που ακολουθούν οι Moody’s, Standard & Poor’s και Fitch ήταν ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, υπονομεύεται η ανεξαρτησία των αξιολογητών και της διαδικασίας. Οπως προέκυψε, υψηλόβαθμα στελέχη του οίκου αξιολόγησης, ακόμη και μέλη του δ.σ. καθόριζαν την αλλαγή αξιολόγησης αντί για τον επικεφαλής αναλυτή, εγείροντας υπόνοιες για την ύπαρξη εμπορικών συμφερόντων. Δεύτερο σημαντικό πρόβλημα αφορά την εμπιστευτικότητα των αξιολογήσεων, αφού συχνά κυκλοφορούν φήμες περί επικείμενης αναβάθμισης ή υποβάθμισης μιας οικονομίας προκαλώντας αναταραχή στις αγορές.

Η ESMA ήδη ερευνά συγκεκριμένη υπόθεση, όπου μια αξιολόγηση αποκαλύφθηκε σε τρίτο πρόσωπο πριν κοινοποιηθεί στις αγορές. Παράλληλα, αποκαλύφθηκε ότι ο έλεγχος εξωτερικών συμβούλων επικοινωνίας ήταν ανεπαρκής. Ενα τρίτο πρόβλημα αφορά την καθυστέρηση δημοσίευσης μιας νέας αξιολόγησης. Σε μία περίπτωση, η ESMA ανακάλυψε αξιολόγηση που δημοσιεύτηκε πέντε ημέρες μετά την ολοκλήρωσή της και σε μία άλλη, η αξιολόγηση δημοσιεύτηκε δύο εβδομάδες μετά. Επίσης, ανακαλύφθηκε ότι οι οίκοι αξιολόγησης ανέθεταν καθήκοντα επικεφαλής αναλυτή για μια χώρα σε άπειρα ή νεοπροσληφθέντα στελέχη.