ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ατζέντα της νέας ηγεσίας του ΕΚΠΑ

Η ατζέντα της νέας  ηγεσίας του ΕΚΠΑ

Οικονομικά, εξυγίανση και φύλαξη ανεβαίνουν ψηλά στην ατζέντα της νέας ηγεσίας του Πανεπιστήμιου Αθηνών. «Πρέπει να βγούμε προς τα έξω, πρέπει να αναζητήσουμε κονδύλια», είπε χθες ο νέος πρύτανης του ιδρύματος Θεόδωρος Φορτσάκης στα μέλη του Συμβουλίου (Σ.Ι.), ενώ όρισε δύο νέες θέσεις αναπληρωτών πρύτανη με αρμοδιότητες τη φύλαξη και την εξυγίανση των νοσοκομείων του ΕΚΠΑ.
Ειδικότερα, το Σ.Ι. του ΕΚΠΑ, υπό την προεδρία του Δημήτρη Μπερτσιμά, έδωσε το ¬«πράσινο φως» στους αναπληρωτές πρύτανη που πρότεινε ο κ. Φορτσάκης. Ετσι ορίστηκαν:

–  Ακαδημαϊκών υποθέσεων, ο καθηγητής στο τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας Κωνσταντίνος Μπουραζέλης.

–  Οικονομικών, ο καθηγητής του τμήματος Οικονομικών Επιστημών Νίκος Μυλωνάς.

–  Φοιτητικής Μέριμνας, ο καθηγητής Ιατρικής Γεώργιος Πολυμενέας.

–  Τεχνικών υπηρεσιών, ασφάλειας, φύλαξης, καθαριότητας, ο καθηγητής στο τμήμα Χημείας Αντώνης Καλοκαιρινός.

–  Για τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία, ο καθηγητής Ιατρικής Γεώργιος Ζωγράφος.

Εκτός από τα τρία πρώτα χαρτοφυλάκια που υπήρχαν παραδοσιακά με το προηγούμενο νομικό πλαίσιο, τα δύο νέα δείχνουν τη βαρύτητα που δίνει ο κ. Φορτσάκης στις σχετικές αρμοδιότητες, και ειδικότερα στην εξυγίανση των πανεπιστημιακών νοσοκομείων που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα (π.χ. Ευγενίδειο). Ο κ. Φορτσάκης δήλωσε προς τα μέλη του Σ.Ι. ότι πρέπει να υπάρξει κινητοποίηση για την εξεύρεση νέων πηγών πόρων, προτείνοντας την αναζήτηση χρηματοδοτών για τη δημιουργία επώνυμων εδρών.

Βέβαια, παρότι η πρότασή του για τους πέντε αναπληρωτές έγινε δεκτή, δεν έλειψαν οι επιμέρους ενστάσεις από μέλη του Σ.Ι. Ενδεικτικά, έκανε εντύπωση ότι μεταξύ των πέντε χαρτοφυλακίων δεν υπάρχει ο τομέας της έρευνας, όπως επίσης και ότι δεν υπάρχει γυναίκα αναπληρωτής.

Την ίδια στιγμή, στο ΕΜΠ φοιτητές έχουν προχωρήσει σε κατάληψη του κτιρίου διοίκησης, διαμαρτυρόμενοι για τη διαγραφή των «αιώνιων» φοιτητών, με αποτέλεσμα κρίσιμες λειτουργίες να μην μπορούν να υλοποιηθούν. Ο νέος πρύτανης Γιάννης Γκόλιας βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τους καταληψίες, οι οποίοι δεν αργοπόρησαν να δείξουν τις προθέσεις τους…