ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιθανότητα αύξησης της χρηματοδότησης πολιτικών κομμάτων

Πιθανότητα αύξησης της χρηματοδότησης πολιτικών κομμάτων

Η χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων μπορεί να μειωθεί, ενδέχεται όμως και να αυξηθεί… Νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών, με τον τίτλο «έλεγχος των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και των αιρετών αντιπροσώπων της Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», το οποίο συζητείται στη Βουλή και αφορά τον περιορισμό της κρατικής χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων, περιέχει ωστόσο διάταξη που δίνει τη δυνατότητα αύξησης της χρηματοδότησης. Οπως σημειώνεται στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που συνοδεύει το εν λόγω νομοσχέδιο – όπως επιβάλλεται για νομοσχέδια που επιφέρουν κόστος στον κρατικό προϋπολογισμό- «από τις προτεινόμενες διατάξεις, κατά την πρώτη εφαρμογή αυτών, επέρχεται ετήσια αποτροπή δαπάνης του κρατικού προϋπολογισμού, λόγω επανακαθορισμού του τρόπου υπολογισμού της κρατικής χρηματοδότησης που χορηγείται στα πολιτικά κόμματα. Ετσι, σε σχέση με τα ποσά που καταβάλλονται, σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς, εκτιμάται ότι η αποτροπή αυτή θα κυμανθεί σε ποσοστό 46% περίπου».

Ομως, όπως αναφέρεται στην έκθεση, λόγω της «διεύρυνσης της βάσης υπολογισμού της κρατικής χρηματοδότησης, η οποία περιλαμβάνει, πλέον των τακτικών εσόδων, μη φορολογικά έσοδα καθώς και έσοδα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, μπορεί στο μέλλον  να προκαλέσει αύξηση των ποσών της χρηματοδότησης ακόμη και έναντι της υφιστάμενης».

Απόσυρση διάταξης

Στη χθεσινή συζήτηση επί των άρθρων του νομοσχεδίου στο πλαίσιο της Επιτροπής, το συγκεκριμένο θέμα δεν τέθηκε, αναφέρθηκε ωστόσο ότι η διάταξη που αφορά το περιεχόμενο των ειδήσεων σε προεκλογική περίοδο και η οποία ήταν ασαφής, θα αποσυρθεί.

Το νομοσχέδιο έχει ψηφιστεί επί της αρχής στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης από την κυβερνητική πλειοψηφία, ενώ την επόμενη εβδομάδα θα γίνει η δεύτερη ανάγνωση του νομοσχεδίου στην ίδια Επιτροπή. Αναμένεται ότι θα ψηφιστεί από την Ολομέλεια μετά το κλείσιμο των θερινών τμημάτων της Βουλής, πιθανότατα τον Οκτώβριο.