Απόφαση για έξοδο και επανείσοδο στη χώρα νόμιμων μεταναστών

Απόφαση για έξοδο και επανείσοδο στη χώρα νόμιμων μεταναστών

50" χρόνος ανάγνωσης

Με απόφαση του υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Βασίλη Κικίλια θα επιτρέπεται από την 01-01 μέχρι και τις 31-12-2015, η έξοδος και επανείσοδός τους στη χώρα, προκειμένου να επισκεφθούν τις πατρίδες τους, εφόσον έχουν αναχωρήσει από την Ελλάδα εντός του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος και η βεβαίωση κατάθεσης, που έχουν στα χέρια τους είναι σε ισχύ.

Κατά τη διάρκεια ισχύος της απόφασης,  παρέχεται η δυνατότητα σε όλους τους αλλοδαπούς, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, να επισκεφθούν τη χώρα τους, αλλά και να επιστρέψουν περισσότερες από μία φορές.

Τα κριτήρια που θα πρέπει να πληρούνται από τους αλλοδαπούς που αιτούνται την επανείσοδό τους στην Ελλάδα είναι να είναι κάτοχοι:

– Διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου, αναγνωρισμένου από την Ελλάδα, σε ισχύ.

– Βεβαίωση σε ισχύ ότι έχουν καταθέσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για αρχική χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής.

Τέλος, η δυνατότητα εξόδου και επανεισόδου δεν παρέχεται στους κατόχους ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής, οι οποίοι αποφυλακίσθηκαν με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.