ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μέχρι τέλη Αυγούστου η αξιολόγηση δομών των υπουργείων

Έως τα τέλη Αυγούστου θα έχει ολοκληρωθεί τόσο η αξιολόγηση των
διοικητικών μονάδων των υπουργείων, όσο και η αξιολόγηση των 1.500
ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ του δημοσίου τομέα, οπότε θα γνωστοποιηθούν οι
αλλαγές που θα γίνουν στις δομές του στενού δημόσιου τομέα και ποια
Νομικά Πρόσωπα θα καταργηθούν ή θα συγχωνευθούν.

Όπως σημείωσαν σε άτυπη συνάντηση με τους δημοσιογράφους ο υπουργός
Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Αντ. Μανιτάκης, και ο υφυπουργός, Μ.
Βολουδάκης, μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να δημοσιοποιηθεί
η έκθεση αξιολόγησης του υπουργείου που αφορά την καταγραφή και
αξιολόγηση των διοικητικών μονάδων του. Εξάλλου, σχεδόν έτοιμη
είναι η αξιολόγηση του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η αξιολόγηση στα υπουργεία Αγροτικής
Ανάπτυξης και Εργασίας και κατόπιν, κατά προτεραιότητα, θα
ξεκινήσει η αξιολόγηση στο υπουργείο Υγείας.

Η Κεντρική Συντονιστική Ομάδα των αξιολογήσεων των υπουργείων θα
εδρεύει στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και από την
ερχόμενη εβδομάδα θα οργανωθούν οι Επιτροπές Αξιολόγησης σε όλα τα
υπουργεία. Εντός της ημέρας θα αποσταλεί σε κάθε υπουργείο σχετική
επιστολή. Η Επιτροπή Αξιολόγησης στο υπουργείο Οικονομικών θα
εγκατασταθεί την ερχόμενη εβδομάδα.

Σε ό,τι αφορά τους φορείς που θα συγχωνευθούν ή θα καταργηθούν, ο
κ. Βολουδάκης σημείωσε ότι βρίσκεται στο στάδιο της μελέτης ο
κατάλογος των πρώτων 20 φορέων προς κατάργηση. Πρόκειται για τον
πρώτο πιλοτικό κατάλογο, αλλά για να οριστικοποιηθεί θα πρέπει να
προηγηθούν οι διαβουλεύσεις στα αρμόδια υπουργεία. Ο συγκεκριμένος
κατάλογος, εάν υπάρξει σύντομα συναπόφαση των υπουργείων, μπορεί
και να ανακοινωθεί την ερχόμενη εβδομάδα.

Σε ό,τι αφορά τα κριτήρια συγχώνευσης ή κατάργησης, καταρχήν
ενοποιούνται ομοιογενείς φορείς. Κατά δεύτερον, η συγχώνευση ή
κατάργηση θα αξιολογηθεί με κριτήριο το κόστος για τον
φορολογούμενο σε άμεση εξάρτηση με την χρησιμότητα των παρεχομένων
υπηρεσιών. Όπως σημείωσε ο κ. Βολουδάκης «είναι προφανές ότι θα
καταργηθούν φορείς όπου γίνεται σπατάλη και η συγχώνευση άλλων θα
γίνει κατά τρόπο, ώστε να μη χαθεί η παρεχόμενη υπηρεσία».

Την αξιολόγηση των διοικητικών υπηρεσιών των υπουργείων και των
φορέων θα ακολουθήσει η αξιολόγηση του προσωπικού. Σε κάθε
περιπτώση, τόνισε γι άλλη μια φορά ο κ. Μανιτάκης, δεν θα γίνουν
απολύσεις. Όπως είπε «οι καλοί υπάλληλοι θα ανταμειφθούν». Οι
υπάλληλοι που δεν θα πάρουν καλή αξιολόγηση, δεν θα απολυθούν. Σε
ό,τι αφορά τους υπαλλήλους αορίστου χρόνου, εφόσον ανασυστήνεται
όμοια θέση ο υπάλληλος είναι καλυμμένος. Συνάγεται ότι μοιραία θα
γίνουν αθρόες μετατάξεις.

Όπως είπε ο κ. Μανιτάκης «μελετάμε όλα τα ενδεχόμενα και τις
επιπτώσεις. Θα ξεκινήσουμε με την υπάρχουσα νομοθεσία κι αν υπάρξει
ανάγκη θα κάνουμε πρόσθετες νομικές ρυθμίσεις. Θα προκύψουν νομικά
ζητήματα που δεν αφορούν μόνο το προσωπικό, αλλά και τη φύση της
πρόσληψης, την πηγή χρηματοδότησης, τις επιπτώσεις που θα έχει». Σε
κάθε περίπτωση, τόνισε ο κ. Μανιτάκης, την τελική ευθύνη και τον
συντονισμό του εγχειρήματος της διοικητικής μεταρρύθμισης θα έχει ο
πρωθυπουργός.


Πηγή: ΑΜΠΕ