ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το τελικό νομοσχέδιο για τα προαπαιτούμενα

gre1553282_23648791
a8hna--sysk--2

Κατατέθηκε στη Βουλή, το νομοσχέδιο που επισυνάπτεται με τίτλο «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με το Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ). Το τελικό σχέδιο με τα φορολογικά και συνταξιοδοτικά μέτρα που παρουσιάζει η «Κ», διαφοροποιείται σημαντικά με το προσχέδιο, δεδομένου ότι έχουν απαλειφθεί διατάξεις που αφορούν στις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις, καθώς και διάφορα φορολογικά μέτρα τα οποία είχαν προστεθεί από λάθος στο αρχικό κείμενο. Συγκεκριμένα, στο κείμενο που παρουσιάζεται παρακάτω δεν υπάρχει πρόβλεψη για πρόωρες συνταξιοδοτήσεις, ενδεχομένως επειδή πρέπει να προηγηθεί έγκριση από την ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κάτι που αναμένεται να προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στους δανειστές. Επίσης, οι επιχειρήσεις (με διπλογραφικά βιβλία) θα φορολογηθούν με συντελεστή 29% από 26% που είναι σήμερα ενώ δεν προβλέπεται αύξηση του συντελεστή φορολόγησης για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Ταυτόχρονα, για τις επιχειρήσεις αυξάνεται η προκαταβολή φόρου στο 100% από 80% που είναι σήμερα, ενώ για τις ομόρρυθμες – ετερρόρυθμες και αστικές εταιρίες προκαταβολή φόρου διαμορφώνεται για το 2015 και μόνο στο 75% από 55% που είναι σήμερα.

Οσον αφορά στους συντελεστές ΦΠΑ όπως φαίνεται, στα ξενοδοχεία θα διαμορφωθεί στο 13% και μάλιστα από 1η Ιουλίου ενώ για τα νησιά καταργείται το ειδικό καθεστώς από 1η Οκτωβρίου στα αναπτυγμένα και 1η Ιουνίου 2016 στα λιγότερα ανεπτυγμένα.

Ειδικότερα:

Eσοδα 3,175 δισ ευρώ προσδοκά η κυβέρνηση από τα φορολογικά μέτρα που περιλαμβάνει το νομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα, ενώ πάνω από 1 δισ. ευρώ είναι οι εξοικονομήσεις από την αλλαγές στο συνταξιοδοτικό:

– 2.390 εκατ. ευρώ από τις τροποποιήσεις στον ΦΠΑ (795 εκατ. το 2015)

-75,6 εκατ. ευρώ από την αύξηση του φόρου ασφαλίστρων για τους κλάδους πυρός και αυτοκινήτων

– 410 εκατ. ευρώ από την αύξηση του φόρου των νομικών προσώπων και των νομικών οντοτήτων

– 48,5 εκατ. ευρώ από την επιβολή φόρου πολυτελούς διαβίωσης και στα σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης άνω των 5 μέτρων, καθώς και την αύξηση του συντελεστή του εν λόγω φόρου για τα αυτοκίνητα από 2.500 κυβικά εκατοστά και άνω, για τα αεροσκάφη, ελικόπτερα, ανεμόπτερα και τις δεξαμενές κολύμβησης

– 251 εκατ. ευρώ από την αύξηση των συντελεστών της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για τα εισοδήματα άνω των 30.000 ευρώ (η οποία περιορίζεται για το 2015 στο ποσό των 221 εκατ. ευρώ)

– 600 εκατ. ευρώ από την αύξηση εσόδων κατά το πρώτο έτος εφαρμογής της αυξημένης προκαταβολής των νομικών προσώπων και των νομικών οντοτήτων

Επίσης προβλεπεται αύξηση των εσόδων ύψους 854 εκατ. ευρώ από την αύξηση των εισφορών υγείας στις κύριες και επικουρικές συντάξεις. 

Αλλαγές στον ΦΠΑ

1. Περιορίζονται οι κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών που υπάγονται στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ (13 %), ενώ για αυτά που υπάρχει ειδική πρόβλεψη  (πλέον μόνο φάρμακα και εμβόλια για τον άνθρωπο, βιβλία συγκεκριμένων δασμολογικών κλάσεων, και εισιτήρια θεατρικών παραστάσεων) ο συντελεστής ορίζεται στο 6 % από 6,5%. Ενδεικτικά στα αγαθά και υπηρεσίες που μετατάσσονται από τον μειωμένο (13%) στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ (23%) περιλαμβάνονται τα άνθη, ο καφές, το τσάι, διάφορα έλαια και λίπη, η εισαγωγή αντικειμένων τέχνης, η εκμετάλλευση καφενείων, εστιατορίων κ.λπ., ενώ η διαμονή σε ξενοδοχεία κάμπινγκ κ.λπ. μετατάσσεται από το συντελεστή 6,5 % στο συντελεστή 13 %. Επίσης παύει η απαλλαγή από τον ΦΠΑ για τις υπηρεσίες εκπαίδευσης που παρέχονται από τα φροντιστήρια όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και τα κέντρα ξένων γλωσσών και ηλεκτρονικών υπολογιστών.  

2. Καταργούνται σταδιακά οι ισχύοντες σήμερα για τα νησιά μειωμένοι (κατά 30%)  συντελεστές ΦΠΑ. Ειδικότερα, καταργούνται από 1.10.2015 στα ανεπτυγμένα τουριστικά νησιά με το υψηλότερο κατά κεφαλή εισόδημα και από 1.6.2016 στα λιγότερο ανεπτυγμένα νησιά. Εξαιρούνται της καταργήσεως και παραμένουν σε ισχύ οι ισχύοντες σήμερα συντελεστές ΦΠΑ για τα πλέον απομακρυσμένα νησιά. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών ορίζονται ειδικότερα τα υπαγόμενα στις παραπάνω ρυθμίσεις νησιά.

3. Αυξάνεται ο συντελεστής του φόρου ασφαλίστρων στο 25% (από 20%) για τον κλάδο πυρός και στο 15% (από 10%) για τον κλάδο αυτοκινήτων (συμπεριλαμβανομένης της αστικής ευθύνης).

Φορολογία επιχειρήσεων

Αυξάνεται ο συντελεστής του φόρου εισοδήματος  για τα κέρδη των επιχειρήσεων από το 26% στο 29%. Επίσης αυξάνεται ο συντελεστής της προκαταβολής Φ.Ε. των νομικών προσώπων από το 80% στο 100%. Για τις ομόρρυθμες – ετερρόρυθμες και αστικές εταιρίες το ποσοστό της προκαταβολής ορίζεται σε 75% (από 55% που ισχύει).

Φόρος πολυτελείας

Επιβάλλεται φόρος πολυτελούς διαβίωσης και στα σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης άνω των 5 μέτρων. Ο φόρος υπολογίζεται επί της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης του σκάφους επί συντελεστή 13%. Δεν λαμβάνεται υπόψη η δαπάνη για την αμοιβή του πληρώματος. Από το φόρο εξαιρούνται τα ιστιοφόρα σκάφη και πλοία αναψυχής που έχουν κατασκευαστεί ή κατασκευάζονται στην Ελλάδα εξ ολοκλήρου από ξύλο, τύπου τρεχαντήρι, βαρκαλάς, πέραμα, τσερνίκι, λίμπερτυ τα οποία προέρχονται από ελληνική ναυτική παράδοση. Επίσης αυξάνεται ο επιβαλλόμενος φόρος πολυτελούς διαβίωσης για τα αυτοκίνητα από 2.500 κυβικά εκατοστά και άνω, για αεροσκάφη, ελικόπτερα, ανεμόπτερα και δεξαμενές κολύμβησης στο 13% (από 10%) επί της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης. Τα ανωτέρω ισχύουν από το φορολογικό έτος 2015 και μετά.

Εισφορά αλληλεγγύης

Αυξάνονται τα ποσοστά της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για τα εισοδήματα άνω των 30.000 ευρώ. Ειδικότερα:

– για εισοδήματα από 30.001 έως 50.000 ευρώ ο συντελεστής επανέρχεται στο 2% (δηλ. όπως ίσχυε έως και το 2014, από 1,4% που ισχύει σήμερα),

– για εισοδήματα από 50.001 έως 100.000 ευρώ ο συντελεστής αυξάνεται  στο 4% (από 2,1% που ίσχυε από 2015) ,

– για εισοδήματα από 100.001 έως 500.000 ευρώ ο συντελεστής αυξάνεται  στο 6% (από 2,8% που ίσχυε από 2015) ,

– για εισοδήματα από 500.001 και άνω ο συντελεστής αυξάνεται  στο 8% (από 2,8% που ίσχυε από 2015) και τέλος

Εισφορά αλληλεγγύης πολιτικών

Για το συνολικό καθαρό εισόδημα του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Προέδρου και των Αντιπροέδρων της Βουλής, των Βουλευτών, του Προέδρου και των Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, των Υπουργών, των Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών, των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων, των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Περιφερειαρχών, των Ευρωβουλευτών, των Δημάρχων και των προσώπων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ. 3 του άρθρου 56 του Συντάγματος, εφόσον οι πάσης φύσεως αποδοχές και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές τους είναι τουλάχιστον ίσες με τις αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, ο συντελεστής της έκτακτης εισφοράς  παραμένει στο 5% (δηλ. όπως ίσχυε έως και το 2014).

Επισυνάπτεται το τελικό νομοσχέδιο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
/