ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Πρόταση για τη δημιουργία Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών

Πρόταση νόμου για τη δημιουργία ειδικού κεφαλαίου με την επωνυμία
«Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών» κατατέθηκε στη Βουλή
από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ. «Βασική επιδίωξη», όπως
αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση, είναι «η διασφάλιση αξιοπρεπούς
σύνταξης για τους πολίτες σε μία περίοδο που τα ασφαλιστικά ταμεία
αντιμετωπίζουν σοβαρό οικονομικό πρόβλημα το οποίο αναμένεται να
διογκωθεί κατά τα επόμενα έτη».

Βασική πηγή χρηματοδότησης του Ταμείου, σύμφωνα με την πρόταση
νόμου του ΠΑΣΟΚ, θα είναι οι πόροι από τα έσοδα του Κράτους που
προέρχονται από τα μερίσματα, τα δικαιώματα και τη φορολογία των
εταιρειών, οι οποίες θα αναλάβουν την έρευνα και εκμετάλλευση των
κοιτασμάτων υδρογονανθράκων και από τη διάθεση των αδειών για
έρευνες.

Στόχος είναι, όπως αναφέρεται, η δημιουργία αποθέματος για την
πρόσθετη χρηματοδότηση των κλάδων σύνταξης των φορέων κοινωνικής
ασφάλισης και τη διασφάλιση των συντάξεων των νέων γενεών.

Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ επισημαίνουν ότι κατά τα επόμενα 25 έως 30
χρόνια τα έσοδα αυτά μπορεί να ξεπεράσουν τα 150 δισ. ευρώ, οπότε η
διάθεση ενός σημαντικού μέρους αυτού (άνω του 70%) στα ασφαλιστικά
ταμεία θα αποτελέσει μια νέα, ιδιαιτέρως μεγάλη, πηγή
χρηματοδότησης.


Πηγή: ΑΜΠΕ